Žít Brno šlo do voleb – kromě jiného – s tím, že chce chudobu ve městě opravdu řešit, nikoliv ji udržovat, případně rovnou přehlížet. Chudí nás všechny stojí ročně miliardy, prohlubuje se sociální neklid, nastává vyloučení nemalé části obyvatel, zvyšuje se frustrace nejchudších, ale i těch, kteří na ně doplácejí. Doposud však nebylo v Česku město, které by opravdu jasně a rázně chtělo lidem na dně pomoct se znovu začlenit do společnosti. Nyní tu takové město je – Brno.

Před chvílí byl v řídící skupině koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným (taková naše interní magistrátní skupina ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování) doporučen ke schválení v orgánech města finální dokument Strategického plánu sociálního začleňování města Brna. Jde v pravdě o historický dokument, který si klade nemalé ambice. Přinese do Brna peníze z evropských fondů na tuto problematiku (asi 800 milionů korun) a je na něj navázáno množství důležitých a často přelomových projektů a změn v rámci politiky sociálního začleňování. S nimi vás budu průběžně podrobně seznamovat v následujících týdnech a měsících, nyní se pokusím opravdu jen o stručný výčet těch nejdůležitějších:

Housing first pro jednotlivce (65 lidí bez domova, z toho 15, kteří právě vyšli z dětských domovů)

Prevence ztráty bydlení – pomoc městu a městským částem pracovat s dlužníky na nájemném, lépe vybírat nájem, vytovřit lepší a provázanější evidenci dluhů a zároveň se snažit, aby co nejméně lidí muselo přijít o bydlení

150 bytů (50 ročně po tři roky) finančně dostupného bydlení v průběhu tří let (pro matky samoživitelky, seniory, atp., jednoduše pro nízkopříjmové skupiny)

Sociálně nájemní agentura – agentura která bude dávat dohromady lidi v nouzi se soukromými pronajímateli, čili sociální bydlení v komerčním bytovém sektoru s jistými garancemi pro pronajimatele

Nábytková banka – prostor, kde budou občané moct vozit starší nábytek, ale i spotřebiče a všelijaké vybavení, s tím, že bude k dispozici pro lidi v nouzi, co potřebují nábytek, ale nemají prostředky

– Město bude nově jednat důrazněji také se soukromými developery a klást si podmínku vyčlenění části bytů na sociální účely v připravovaných nových výstavbách

Systémový projekt zaměstnanosti – město bude vytváře databázi sociálně odpovědných podniků a propojovat je s dlouhodobě nezaměstnanými, se kterými bude pracovat formou nácviku přijímacích pohovorů, poradenství atp. Zároveň zapojí i vlastní firmy a příspěvkové organizace. Zvažujeme, že zapojené firmy budou zvýhodněny při získávání zakázek města

Projekt rodiny a prevence – zde se zaměříme na propojení OSPODŮ a neziskových organizací při práci na zdraví rodiny

Inkluzivní projekt vzdělávání – školy dostanou více pedagogických asistenů, v běhu je elektronický zápis do škol a další mechanismy, které by měly přispět k inkluzi ve vzdělávání u dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami

Projekt integrace cizinců – město získá například interkulturní mediátory pro pomoc cizincům, například při jednání s úřady

Asistenti prevence kriminality a domovníci – toto se osvědčilo v mnoha jiných městech jako účinná metoda pro předcházení a řešení možných problémů ve spoluprací například s městskou policii

Tak to jsou asi ty nejdůležitější městské projekty. Na ně je navázáno ještě množství projektů neziskových organizací, které budou také naplňovat cíle strategického plánu. Jak vidíte, ambice jsou nemalé, příští týden začínáme tradiční kolečko na komisích, dále bude Rada a Zastupitelstvo. Snad se vše podaří a Brno se stane lepším a sociálně přívětivějším městem.

Martin Freund · · Štítky: , , ,