Dnes zastupitelé města Brna projednali tzv. souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2016. Souhrnný rozpočet obsahuje údaje rozpočtu města Brna (bez městských částí – tento rozpočet schválilo Zastupitelstvo města Brna již v prosinci loňského roku) a rozpočtů jednotlivých městských částí (tak jak si je schválila zastupitelstva městských částí také již v prosinci loňského roku). Souhrnný rozpočet tedy Zastupitelstvo města Brna pouze bere na vědomí.

Lze konstatovat, že město Brno i s městskými částmi počítá v letošním roce s celkovými příjmy ve výši 11 201,7 mil. Kč. Schválené plánované výdaje pak činí 12 997,7 mil. Kč. Rozdíl ve výši 1,796 mil. bude dofinancován z volných zdrojů minulých let.

Proč o tom ale píši je to, že město Brno navyšuje v roce 2016 oproti roku 2015 výdaje na jednoho obyvatele. O tom, kam a v jaké výši částky jdou se můžete informovat na následujících obrázcích připravených Odborem rozpočtu a financování.

cd7489b9-b092-4e00-84a1-a050334d8591

 

Hana Kašpaříková · · Štítky: