300 osob z projektů zaměřených na rodiny s dětmi, přes 30 osob projektu Housing First (ukončování individuálního bezdomovectví) a 70 obyvatel bývalé ubytovny na Šámalově. Do konce volebního období město Brno tak ubytuje 400 lidí bez domova. A v souladu s koaliční dohodou z března předkládá náměstek primátora Matěj Hollan v úterý na Radu města Akční plán ukončování bezdomovectví rodin. V případě jeho přijetí bude možné do 8 let bezdomovectví rodin v Brně prakticky vymýtit.

 

Martin Freund, uvolněný zastupitel pro sociální začleňování: „To, že tato koalice dokázala ubytovat již skoro 400 osob, je skvělý výsledek. Prokázali jsme tím, že řeči o notorických neplatičích či o tom, že bezdomovectví je životní styl, jsou jen pověry. Za pomoci kvalitně prováděné sociální práce prodloužilo v projektu Rapid Rehousing po roce nájem 48 rodin z 50, podotýkám bezdlužně. Zvládáme v termínech nastěhovat do bytů lidi z náhle uzavřené ubytovny Šámalova. Za velikou pomoc na nastěhování lidí ze Šámalovi děkujeme koaličním partnerům z ANO a KDU-ČSL, kteří se o to výrazně zasadili. Pracujeme i s individuálními bezdomovci a daří se nám je ubytovávat. Považujeme za jednoznačně prokázané, že bezdomovectví lze řešit, před několika lety jsme na to měli data ze zahraničí, dnes je máme i od nás.“

Martin Freund: „Proto nyní předkládáme realistický akční plán na ukončování bezdomovectví rodin, který počítá s tím, že v průběhu příštích 8 let se ročně dostane do bydlení 100 rodin, z toho 75 bytů by pronajalo ročně město a městské části. Zapojily by se do toho jak byty, které dlouhodobě čekají na rekonstrukci, zde počítáme se zhruba 40 přidělenými byty ročně, tak byty, které se na městských částech v průběhu roku uvolňují – těchto bytů je 600–700 ročně, pro potřeby ukončování bezdomovectví navrhujeme zapojit zhruba 30 bytů ročně, tedy ani ne 5 % z ročně uvolněných bytů.“

Matěj Hollan, náměstek primátora pro oblast sociální a kultury: „Z koaličních jednání jasně vyplynulo, a dokládají to i oficiální tiskové výstupy radnice, že tato koalice schválí akční plán ukončování bezdomovectví. Odbor sociální péče se zapojením dalších subjektů vypracoval realistický plán, jak bezdomovectví rodin z Brna do osmi let vymýtit. Věřím, že koaliční partneři, zejména hnutí ANO, které zimní změny v koalici iniciovalo, svá slova dodrží. Odmítáme, aby zůstávalo jen u nezajímavých obecných proklamací, že bezdomovectví je potřeba řešit, požadujeme, aby byl schválen dokument, který konkrétně popisuje, co se pro vyřešení bezdomovectví rodin musí stát.“

Barbora Antonová, lídryně kandidátky Žít Brno: „Často nám bývá předhazováno, že se staráme jen o lidi bez domova. To není pravda. Tuto skupinu lidí jsme si vybrali proto, že doposud nezajímala vůbec nikoho a navíc hrozilo, že každou chvíli vybuchne problém ubytoven – což se také v případu ubytovny na Šámalově stalo. (Tuto nenadálou krizovou situaci se daří řešit i proto, že je dobře „natrénovaná“ spolupráce radnice a sociálních pracovníků.) Ukázali jsme, že i lidé, kteří byli dlouhodobě bez domova, dokážou bydlet. Vzhledem k počtu bytů, které vlastní město Brno, jde i v případě ukončení bezdomovectví všech rodin o zlomek z celkového počtu bytů, přesněji kolem dvou procent. Dalších 98 % se může využívat jinak. A co se týče budoucích nájemníků, je naše politika v tomto jasná – chceme, aby se městský bytový fond primárně do budoucna používal kromě této skupiny také pro seniory, mladé rodiny s dětmi, pro lidi s postižením. Chceme iniciovat takovou změnu pravidel pronájmu, která to zajistí.“

Citace z tiskové zprávy města Brna z 20. března 2018:
Radnice díky dobrým zkušenostem s projektem podniká kroky k úplnému ukončení bezdomovectví rodin s dětmi v Brně.
„Podobné projekty, jako je brněnský Rapid Re-Housing, už byly několikrát s úspěchem odzkoušeny v zahraničí. V Česku je Brno průkopníkem a úspěch předčil všechna očekávání. Věřím, že pozitivní zkušenosti inspirují i další města v boji proti bezdomovectví a obchodování s chudobou,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Na základě úspěchu projektu Rapid Re-Housing se současná koalice rozhodla realizovat plán úplného ukončení bezdomovectví rodin s dětmi v Brně. Pracovní skupina v dohledné době předloží vedení města akční plán s konkrétními termíny přidělování bytů, tak aby se první rodiny mohly zabydlovat již v tomto volebním období. V horizontu několika let by tak v Brně mohlo zcela zaniknout bezdomovectví rodin s dětmi a obchod s chudobou.

Přílohy:

Akční plán Brno zkrácený

Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018-25

Žít Brno · · Štítky: , ,