Letos si připomínáme 70 let od konce druhé světové války. Náš radní na Brně-středu Petr Kalousek se proto rozhodl iniciovat projekt „Rok smíření“, který důstojně uctí památku obětí a ukáže Brno jako město schopné přihlásit se ke své historii v evropském kontextu. Záměr podpořila i Rada města Brna, která letošní rok vyhlásila jako „Rok smíření“.

Do projektu se již nyní zapojily – a své akce chystají – Muzeum města Brna, Muzeum romské kultury, Moravské zemské muzeum, Masarykova univerzita, Knihovna Jiřího Mahena, Filharmonie města Brna, Městské divadlo Brno, Moravská galerie, HaDivadlo a Turistické informační centrum města Brna. Akce připomenou jak tragické osudy českých vlastenců, židovských a romských spoluobčanů za války, tak i násilný odsun německy hovořících Brňanů po válce. Svou podporu přislíbilo množství významných osobností z Česka i ze zahraničí. Jedním z vrcholů bude 30. května Pouť smíření – tradiční pietní pochod Brno – Pohořelice, který se však letos půjde symbolicky opačným směrem.

Kromě hlavní myšlenky je záměrem projektu poukázat na kosmopolitní charakter města a poučit se z historie. Vyrovnat se s ní tak, aby měla příznivý vliv na směřování společnosti a města v budoucnosti. Měl by připomenout ne tak dávnou minulost ve všech souvislostech včetně okamžiků doposud z různých důvodů opomíjených a přispět k důstojnému vyrovnání se s dějinami.

Proto vyzýváme veřejnost, organizace i jednotlivce k připojení jimi plánovaných akcí do projektu „Rok smíření“. TIC zajistí koordinaci projektu a pomoc při organizaci a propagaci akcí a samozřejmě i propagaci. Více informací zde.

Žít Brno · · Štítky: , , ,