Blíží se Velikonoce a s nimi i šestý ročník Velikonočních slavností na brněnském náměstí Svobody. Mým cílem bylo, pojmout je letos trochu jinak než v minulých letech – střídměji, důstojněji a s větším důrazem na folklór a tradice. Ke konzultaci konceptu tradičnějších velikonočních slavností jsem přizval vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Hanu Dvořákovou a ředitelku Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy Zuzanu Vojtovou. Tímto jim děkuji za užitečné rady a pomoc.

Jak to tedy letos bude vypadat?

– Prodloužili jsme délku slavností až do velikonoční neděle,bylo by škoda, aby centrum zelo prázdnotou, většina lidí by tak šla stejně do supermarketů

– Bohatý doprovodný program se bude sestávat z vystoupení dětských a mládežnických folklórních souborů a cimbálovek

– Výběr prodejců

K poslednímu bodu se sluší přidat detaily. Zájem byl ze strany prodejců vyšší než v minulých letech, snad také díky nejen facebookové kampani a aktivnímu oslovování prodejců ze strany pořadatelů. Pozměnili jsme způsob jejich výběru – bude jich o něco méně než dřív, z estetických důvodů budou totiž použity pouze jednotné prodejní stánky.

Nesoutěžilo se na nejvyšší nabídnutou cenu, což umožnilo klást důraz především na kvalitu a pestrost nabízeného zboží. Přednost dostali prodejci tradičního velikonočního zboží a řemeslníci, kteří ideálně nabídli předvádění svého řemesla na místě. Samozřejmostí je prodej vlastního zboží, tedy nikoliv překupníci. U prodejců občerstvení rozhodovala kvalita nabízených produktů. V případě, že se sešly shodné nabídky, rozhodoval los.

V provozu bude celkově 36 prodejních míst. Další jeden stánek bude vyhrazen pro prezentaci neziskového sektoru, tentokrát budou svoji činnost prezentovat Effeta, Hospic sv. Alžběty, Domov Nojmánek, Sdružení Práh, Ruka pro život a Organizace nevidomých. Na dalším místě se budou po celou dobu akce plést pomlázky a košíky. Zastoupeny jsou malé farmy, sýrařství, tak ruční výrobky. Seznam prodejců naleznete zde.

Ve výběrové komisi zasedali ředitel brněnského convivia Slowfood Tom Václavík, koordinátor Evropské asociace výběrové kávy v ČR Štěpán Neubauer, předseda pořadatelské příspěvkové organizace Brna-střed Kávéeska Román Burián a já jako radní pro kulturu, sport a turismus. Tímto bych rád poděkoval za obětavou práci také všem, kdo se na organizaci velikonočních trhů podílejí, zejména příslušným produkčním pracovníkům KVS „U tří kohoutů.

Doufám tedy, že se letošní Velikonoční slavnosti vyvedou, náměty a připomínky mi prosím napište, uvítám jakoukoliv zpětnou vazbu, abychom věděli, v čem příští rok pokračovat a co případně vylepšit.

Petr Kalousek, radní městské části Brno-střed pro kulturu, turismus a sport

Petr Kalousek · · Štítky: ,