Následující text je otištěn v lednovém zpravodaji města Brna Metropolitanu. Stalo se tak i navzdory tomu, že Naděžda Křemečková, uvolněná předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna za ČSSD navrhla jakožto členka redakční rady Metropolitanu, aby nebyl publikován z toho důvodu, že s „textem článku pana Freunda se však nemohu ztotožnit, nejedná se totiž o názor, ale o proklamaci nějakého záměru, který není v tuto chvíli uchopitelný“. Projekt to samozřejmě uchopitelný je a nyní se na něm pilně pracuje jako na mnoha jiných, které mají odstranit chudobu z města. Tato žádost zaskočila nejen nás a celou koalici, ale rovněž i opoziční zastupitele. Dokonce i Libor Šťástka označil takové jednání i přes své námitky k obsahu za projev cenzury. Sami nyní můžete posoudit, co vlastně sociální demokracie a komunisté odmítli otisknout v městském zpravodaji. Dodáváme, že za poslední rok k podobné žádosti nedošlo ani ze strany koalice a doposud ani opozice…

Ukončovat bezdomovectví je ambiciózní cíl. Stojí to však mnoho peněz a úspěšnost není nikdy stoprocentní. Veškeré snahy musí začít prevencí ztráty bydlení.

Město s partnery připravuje projekt prevence ztráty bydlení. Zaměřovat se budeme na domácnosti bydlící v městských bytech, kterým hrozí vystěhování z důvodu dluhů na nájemném nebo jiných výpovědních důvodů.

Nájemníků městských bytů ohrožených vystěhováním jsou ročně stovky. Rozhodně se nejedná vždy o lidi, kteří by ze své vlastní vůle radši koupili novou televizi místo zaplacení nájemného. V městských bytech žije zkrátka mnoho lidí, kteří se svými příjmy dosahují sotva životního minima a jakýkoli nenadálý nutný výdaj nebo ztráta zaměstnání pro ně představuje neřešitelné dilema, zda zaplatit nájemné, nebo dát dětem pravidelně jíst.

Princip projektu je triviální. Spočívá v koordinovaném postupu při odhalování ohrožených domácností a v nabídce pomoci při řešení situací, s nimiž si neví rady. Na jedné straně se tak budeme snažit o vytvoření systému rychlého varování a na druhé straně o rychlé poskytnutí podpory. Od projektu si mimo jiné slibujeme i snížení zátěže města těžko vymahatelnými dluhy.

Chtěli bychom dosáhnout toho, že rodinám poskytneme poradenství a další podporu již po prvním nezaplaceném nájmu, případně hned, kdy se objeví jiné problémy. Pracovníci široké sítě podpůrných sociálních služeb budou co nejdříve domácnosti kontaktovat a pomáhat jim se zvládáním problémů.

Snažíme se ohroženým rodinám pomoci, protože prevence je vždy levnější než řešení krize. Zároveň chceme snížit maximální částku dluhu při vystěhování. Pokud domácnost na podporu nezareaguje a nebude chtít dluhy řešit, bude proto postup při vyklizení bytu rychlý

Martin Freund · · Štítky: , ,