Na Úvoze žiji 10 let. Nejvíce zde a v okolí chodím pěšky, relativně často také používám auto. Na kole nejezdím, ale cyklodopravu maximálně podporuji a významně fandím budování příslušné infrastruktury. Stejně tak chápu, že městská hromadná doprava má mít v provozu prioritu. Dovolím si proto považovat se za člověka, který se může relevantně z pohledu obyvatele a uživatele města vyjádřit k úpravám dopravy proběhnuvším během posledního půl roku. Na situaci jsem opakovaně upozornil magistrátní úředníky, absolvoval jsem s nimi i osobní jednání na toto téma. O jejich názorech a postojích průběžně později.

Projděme si Úvoz směrem od Mendlova náměstí s popisem situace a komentářem k výhodám a nevýhodám po jednotlivých úsecích, a to ve dvou variantách. V první, jak je doprava uspořádána nyní a v druhé, jak by podle mého názoru mohla být uspořádána.

úsek Pekařská – Tvrdého

         Var. 1 stávající stav:

Ve směru nahoru od Pekařské je velmi široký pravý pruh, ve kterém projede ve špičce jednou za 3-4 minuty trolejbus a občas cyklista, v levém pruhu jedou auta, ve špičce zde stojí fronta často po celé délce tohoto úseku. V této frontě též stojí a tím ji prodlužují všechna auta, která míří do obou ulic Trýbova a do ulice Tvrdého. Do Trýbovy je zákaz odbočení vlevo, odbočit se zde může pouze od pozdního večera do brzkého rána. Po pravém chodníku téměř nikdo nechodí.

Ve směru dolů je velmi úzký jízdní pruh. Pokud jede ve směru dolů cyklista, všechna auta musí jet jeho rychlostí, není možné ho předjet bez zasáhnutí do protisměru a přejetí plné čáry. Cyklista auta omezuje a je nimi nepřímo ohrožován.

Při odbočování z ulice Trýbova směrem dolů k Mendlovu náměstí má řidič naprosto minimální přehled, do křižovatky není téměř vůbec vidět, zrcadlo je stíněno kolonou aut stojící v levém pruhu ve směru nahoru. Auta jedoucí seshora jsou vidět velmi těžko, cyklista v tomto zrcadle není vidět vůbec. Pokud řidič popojede kousek do křižovatky, aby měl výhled, a ve stejný okamžik jede z kopce auto či cyklista, dojde k nebezpečné situaci či srážce s možnými fatálními následky. Ke kolizím tohoto typu dochází na tomto místě NĚKOLIKRÁT ZA DEN. Několik takovýchto situací jsem sám zažil jako řidič, mnoho jsem jich viděl u jiných. Byl jsem také svědkem srážky dvou aut (viz foto) a srážky cyklisty s automobilem, tato naštěstí skončila pouze drobným poškozením auta, obešla se bez zranění, ke kterémuž chyběly jen centimetry. Při odbočování doprava z Trýbovy většina aut zasáhne pokaždé levou přední částí do protisměru.

Odbočení z Trýbovy doleva je mimo špičku složité (z obou stran je hustý provoz), ve špičce téměř nemožné (shora hustý provoz, zespodu stojící kolona, do které se nelze připojit).

 

Vyjádření Zdeňka Hrubého z odboru dopravy MMB, specialisty na cyklodopravu:

„Podle statistiky nehodovosti je tato křižovatka na 198. místě v Brně, tudíž je pro nás na papíře bezpečná a nebudeme se jí věnovat.“ A dodává: „Když tudy jezdím každý den na kole, bojím se, jestli dojedu.“

K zákazu odbočení doleva z Úvozu do Trýbovy vedoucí odboru pan Bielko doporučili vystát frontu k Tvrdého, odbočit doprava, na Gorazdové se otočit a vrátit se k Trýbově. Tzn. vystát fronty ke dvěma semaforům, z toho na jednom z nich odbočení doleva s intervalem zelené několik sekund (mimochodem zcela zbytečně). Druhá trasa doporučovaná úředníky vede po Hlinkách, Lipové a přes Žlutý kopec.

Dává to smysl? Nehledě na všeobecný zájem na snižování emisí a co nejrychlejší „uklizení“ aut z rušné ulice. Časovou úsporu pro řidiče zcela opomíjím.

Nabízel jsem, že se rád s kompetentními lidmi na místě sejdu a vyzval jsem je, aby bylo na místě uspořádáno tzv. „místní šetření“, kvůli objektivnímu zhodnocení situace. Na to jsem se dozvěděl od Ing. Hrubého následující:

„Dejte mi 60 000 a já to udělám. A navíc, občany k místním šetřením ZÁSADNĚ nezveme.“

Dále: „Jste jenom dva, co si stěžovali.“

Var. 2 navrhovaný stav – formou scénáře k rozhovoru občana znalého situace s úředníkem

Občan navrhuje: „Při rozumném uvažování a dobré vůli lze vyhovět všem účastníkům provozu: Ve směru nahoru mohou jezdit v pravém pruhu auta, levý pruh je určen pro trolejbusy a auta odbočující doleva na Trýbovu a Tvrdého.

Úředník: „Nelze, auta čekající na odbočení doleva budou blokovat trolejbus.“

Občan: „Odbočující auta trolejbus blokovat nebudou, ten jezdí jednou za 3-4 minuty, čekání na odbočení vlevo trvá několik málo vteřin.“

Úředník (chvíli přemýšlí): „Jak podle Vás najede trolejbus do zastávky, když pojede levým pruhem.“

Občan navrhuje: „Trolejbus do zastávky Tvrdého najede překřížením pravého pruhu. Místo pro křížení je žlutě vyšrafované, případně je připojen „pomocný“ semafor stejně jako na Šilingrově náměstí pro tramvaje.“

Úředník: „Trolejbus ale není tramvaj!“

Občan mlčí, tváří se bezradně.

Úředník (v očekávání obratu situace): „Nevejdou se MI tam cyklisti.“

Občan: „Cyklisté se VÁM tam vejdou úplně pohodlně. Ve směru nahoru mohou cyklisti jet po chodníku. Chodců je tam naprosto zanedbatelně, ale hlavně rychlost cyklisty v takovémto stoupání je v podstatě stejná jako rychlost chodce, tudíž se nemohou vzájemně ohrožovat. Ve směru dolů k Mendlovu náměstí tím pádem vznikne místo pro cyklopruh.“

„Navíc bude možné bezpečně vyjet z Trýbovy ulice na Úvoz. Případná stojící kolona nebude stínit výhled v zrcadle, při odbočení doleva bude možno najet do levého pruhu a z něj se pohodlně připojit do pruhu pravého. Pokud se navíc křižovatka doplní ve směru seshora cedulí „Cyklisto zpomal“, případně pokud na velmi krátký úsek (cca 50 m) zde bude snížena rychlost na 40 km/h, bude křižovatka pro všechny pohodlná a bezpečná, průjezdnost se nijak nesníží.“

Úředník (útočně): „Předělávat se nic nebude, stálo to moc peněz a to řešení je dobré. Ostatně, sám jsem ho vymyslel. A navíc, stejně s tím nic neuděláte.“

Občan se loučí a vyčerpán odchází.

– úsek Tvrdého – Údolní

Var.1 stávající stav:

Ve směru od Tvrdého k Údolní je levý pruh téměř celý volný, stojí v něm několik málo aut odbočujících doleva na Údolní, v pravém pruhu čekají auta jedoucí rovně a blokují ty, kteří chtějí odbočit doprava dolů. Na obou stranách ulice jsou chodníky široké cca 4 metry, počet chodců na nich tomu zdaleka neodpovídá. Cyklopruh je jen v jednom směru a zužuje silnici, ve druhém směru jedou cyklisti společně s auty. Přes Údolní byl zrušen hojně využívaný přechod, je a má být i do budoucna zahrazen zábradlím, lidé toto zábradlí přelézají a silnici zde přecházejí.

Var.2 navrhovaný stav – formou scénáře k rozhovoru občana znalého situace s úředníkem

Občan navrhuje: „Ve směru od Tvrdého k Údolní udělejme pravý pruh pro auta odbočující doprava, může zde téměř pořád svítit zelená šipka umožňující odbočení doprava, tato odbočující auta tak nebudou zbytečně stát v koloně, ale odjedou z křižovatky. Levý pruh bude určen jako doposud pro jízdu rovně a odbočení doleva nahoru na Údolní.“

Úředník oponuje: „Auta odbočující vlevo budou bránit autům jedoucím rovně.“

Občan: „Tato auta nikomu bránit nebudou, ani tomu tak doposud nebylo. Těchto aut je velmi málo, nepotřebují zvláštní vyhrazený pruh. A v křižovatce je dost místa, takže i když tato auta čekají na odbočení, všichni jedoucí rovně včetně trolejbusů se jim mohou vyhnout.“

Úředník: „Trolejbus jedoucí od Tvrdého k Údolní se zdrží, když musí v polovině tohoto úseku měnit pruh a přejíždět do levého pruhu určeného pro jízdu rovně.“

Občan: „V tomto místě se nachází dvě výhybky trakčního vedení a trolejbus tak musí stejně zpomalit, tzn. ke zdržení nedojde.“

Úředník: „A kam se mi vejdou cyklisti?“

Občan: „Chodníky na obou stranách ulice mohou být užší o šířku cyklopruhů, neomezí to ani jediného chodce.“

„A když jsme u chodců. Proč byl zrušen důležitý přechod přes Údolní? Chodci musí obcházet celou křižovatku přes tři přechody.“

Úředník: „Protože chodci zdržovali odbočující auta. Navíc bylo přecházení nebezpečné.“

Občan: „Naopak. Auta mohla odbočovat doprava průběžně, zato teď čekají v koloně, tedy pokud nejsou náhodou seřazena na jejím začátku. A každý řidič rád počká několik vteřin, když nemusí čekat v koloně aut směřujících rovně. A když bude u odbočovací šipky přidán blikající symbol chodce, není třeba mít o bezpečnost obavy.“

Úředník (zvesela): „Děkuji vám za spoustu dobrých nápadů a tipů. Od teď změníme svůj přístup a budeme všechny změnit intenzivně konzultovat s těmi, kterých se nejvíc týkají. A už nikdy nebudeme řešit věci jen od stolu. Pokud jde o vaše návrhy, ihned se jimi začneme zabývat, realizaci můžete očekávat v brzké době.“

Občan (taktéž zvesela): „Děkuji vám za váš čas a vaši upřímnou snahu.“

TOP 7 citátů úředníku Odboru dopravy MMB a situací s nimi:

  1. „Řešení Úvozu jsme se věnovali velmi dlouho a hodně jsme o tom diskutovali, proto je toto naše řešení nejlepší možné.“ (pozn.: Diskuze probíhala bez uvědomění jediného „uživatele“)
  2. „Hlavně nepište petice, ani několik set podpisů nás nezajímá.“

Reakce: „Kolik podpisů by vás zajímalo?“

„400.000!“ (následuje hlasitý smích)

  1. „Když řidič zaviní nehodu s cyklistou, protože jej v zrcadle přehlédne, ihned ho zastřelte.“ (smích)
  2. „Potřebuji jednání uzavřít, pošlete mi z něj zápis, já jsem ho ztratil.“ „Já jednání nechci uzavřít.“ „My vám stejně odpovíme, že je to uzavřeno.“
  3. „Politiky do toho netahejte, to nám totiž přidělá práci.“
  4. Reakce na žádost o uvedení úprav provozu do původního stavu:

„Dejte mi 60 000 a já to udělám.“ (smích)

  1. Kolegyně ing. Hrubého poté, co viděla, že dělá z jednání zápis:

„Snad neděláš zápis, to není jednání, ale konzultace.“

V případě zájmu rád poskytnu zvukovou nahrávku jednání na odboru dopravy, případně zápis, který ing. Hrubý ztratil, a kompletní korespondenci s odborem dopravy. Pro dotazy mne neváhejte kontaktovat.

 

Petr Kalousek, kandidát za hnutí ŽÍT BRNO
Trýbova 8, Brno, 602 00
tel.: 732 627 558
email: kalousek.petr@gmail.com

Petr Kalousek · ·