Zhruba před dvěma týdny proběhlo 3. kolo hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury na „velkém Brně“. Pro představu to vypadá tak, že máte 350 položek, které ohodnotil jeden odborník, který navrhl body, a já jako politik je mohu libovolně změnit a odůvodnit proč.
Jako člen kulturní komise budu do budoucna usilovat o to, aby jednotlivé kategorie (divadlo, film, hudba atd…) mohlo bodovat více odborných poradců. Navržené hodnocení by tak bylo co nejvíce objektivní, protože kultura je oblast, ve které by se měl minimalizovat vliv rozhodnutí politických stran a jejich zájmů.

Autor je členem kulturní komise Rady města Brna

Robin Kvapil · · Štítky: