V úterý se uskutečnil brífink pro novináře, kterého se zúčastnil i speciální host – sociolog Dr. Volker Busch-Geertsema, který působí jako koordinátor Evropské observatoře bezdomovectví a také jako vedoucí výzkumný pracovník v Asociaci inovačního sociálního výzkumu a sociálního plánování. Záznam pořídila Platforma pro sociální bydlení.

Náměstek Hollan: Město Brno si s podporou Platformy pro sociální bydlení objednalo přední světové experty, kteří se zabývají sociálním bydlením a jeho jednotlivými otázkami. Před 14 dny jsme zde měli paní Katherine Gale z USA, která nás, neziskovky a magistrátní úředníky učila, jak dobře umí zvládat bezdomovectví rodin s dětmi. Nyní je tu na dva dny pan Busch-Geertsema, který pro Evropu zpracovával modely na ukončování individuálního bezdomovectví, abychom měli možnost získat jeho zkušenosti, jak se to dělá v zahraničí. Pokud se k problematice bezdomovectví přistoupí rozumně, čísla jsou pak velmi dobrá. Základní princip, a o tom bude pan profesor již sám hovořit, spočívá v tom, že daleko nejefektivnějším řešením bezdomovectví je dát lidem byty a dál s nimi sociálně pracovat, a že naprostá většina z nich, pohybujeme se na úrovni více než 80-90 procent, si dokáže tento byt udržet a neztrácí ho. Z hlediska sociální práce je to nejefektivnější vkládání prostředků.

Je to odlišné od současného přístupu, kdy se problém drží pod pokličkou a udržuje tak, aby se ti lidé nepropadali a dokázali přežít. Míří naopak k ukončování bezdomovectví. Tím se město Brno chce inspirovat, budeme přemýšlet, zda se nějakou takovou cestou vydáme také. Ten princip se jmenuje v angličtině Housing first, česky tomu můžeme říkat Bydlení především. Je to nový princip, který pochází z Kanady a USA a právě pan Volker Busch testoval, zda to jde zavádět v Evropě, a výsledek je, že ano. Jak to funguje a jak by to teoreticky mohlo fungovat i v Brně pan Busch pohovoří nyní.

Profesor Volker Busch-Geertsema: Jedno z mých hlavních doporučení je, abychom neopakovali stejné chyby, které se ukázaly v jiných městech. Jednou z těch chyb je vybudování velmi drahého a nákladného systému různých ubytoven a nestabilního bydlení, které nikam nevede. Chceme významně redukovat bezdomovectví. Dvě hlavní podmínky pro snižování bezdomovectví je přístup k bydlení a podpora, aby lidé bydlení neztratili. Koncept Housing first je založen na těchto dvou principech, ale je důležité zmínit, že Housing first neznamená rozhodně pouze bydlení. Tento přístup byl testován ve velmi robustních randomizovaných kontrolních experimentech v USA, Kanadě i Evropě, v současnosti se praktikuje v řadě evropských zemích, je podporován Evropskou komisí a různými evropskými výbory. Výsledky ukazují, že lidé si bydlení udržují ve velmi vysoké míře případů, a také je tento přístup velmi efektivní z hlediska veřejných rozpočtů.

Navrhuji, abyste tento přístup vyzkoušeli i zde v Brně a přizpůsobili ho místním podmínkám. Abyste efektivně redukovali bezdomovectví, musíte se velmi soustředit na prevenci. Mým hlavním doporučením je, aby se nebudovaly neefektivní a nákladné vícestupňové systémy. Nebudujte systémy bydlení, které není trvalé. Je třeba také nepodceňovat náklady na řešení bezdomovectví. Nejde jen o náklady na ubytování, ale i řešení kriminality, vězeňství a zdravotních institucích. Také náklady na umístění dětí do ústavní výchovy jsou vysoké, to vše potvrzuje vysoké náklady na bezdomovectví.

Náklady jsou velmi důležitým, ale ne jediným argumentem pro Housing first. Máme vědecké důkazy z celé Evropy o tom, že tento systém je velmi efektivní, lidé udrží bydlení v 80 procentech a více. Do této chvíle se přístup zaměřoval na podporu lidí s velmi komplexními potřebami. Já navrhuji, abyste tento přístup v Brně otestovali a poučili se z výsledků a výzkumných zjištění.

Jaký byl Váš program v Brně?

Včera ráno jsem měl přednášku, odpoledne se odehrál workshop s řadou lidí, kteří pracují s lidmi bez domova v Brně, navštívil jsem jednu brněnskou ubytovnu, kde žije mnoho rodin. Navštivil jsem rodinu, která žije s pěti dětmi v jedné místnosti. Platí za tu místnost hodně peněz a žijí ve velmi špatných podmínkách. Zkoumali jsme také překážky a bariéry, kterým Brno čelí v přístupu k bydlení. Je zde mnoho volných bytů, což je velmi dobré v porovnání s dalšími evropskými městy.
Ale mluvili jsme samozřejmě i o tom, jak se dostávat na soukromý trh. Máme řadu evropských příkladů, které by se daly v Brně použít, například sociální nájemní agentura, která slouží jako mediátor mezi majitelem a nájemníky. Je zde také ambiciózní příklad finské Y-Foundation, která kupuje byty pro lidi bez domova. To možná zní extrémně, ale ve Finsku se to dělá a má to velmi dobré výsledky. Ale samozřejmě to obecní bydlení je velmi důležitým zdrojem pro přístup lidí bez domova k bydlení.

Určitě víte lépe než já, že předluženost je velkým problémem, ale nedomnívám se, že předluženost by měla legitimizovat vylučování lidí z přístupu k bydlení. Právo na bydlení je základním lidským právem, které není zásluhové, lidé by měli mít přístup k bydlení. Péče o lidi bez domova zde v Brně stojí také mnoho peněz, které by se daly daleko lépe využít na poskytnutí bydlení a následné podpory. Je tu problém, že různé náklady jsou financovány centrální vládou a jiné městem, to je problém v řadě evropských měst, který je třeba řešit.

Náměstek Hollan: Příští týden zde bude na návštěvě ministryně Marksová a budeme se s ní potkávat a bavit, aby v Brně jako jednom z měst byl pilotní program Housing first, aby se to dalo testovat, jak to v českých podmínkách funguje a případně se pak vydat touto cestou. O pilot bychom stáli, aby ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a dalšími městy realizoval. V řádu týdnů či několika měsíců budeme vědět více. Základní projektové teze mají být hotovy v září, o počtu bytů se musíme bavit s MPSV a městskými částmi.

Kolik bytů byste byli ochotni dát?

Náměstek Hollan: Jak jsem říkal, budeme chtít, aby zde vznikl pilotní projekt, čerpáme know-how ze zahraničí a v horizontu týdnů, možná měsíců, budeme vědět více. Zapadá to do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, kdy chystáme mnoho projektů na čerpání evropských peněz, základní programové teze a projektové záměry mají být hotovy v září. Takže teď povedeme debatu, kolik by to mělo být bytů.

Náměstkyně Liptáková: Jde o meziresortní záležitost. Na tuto vizi sociálního řešení navazuje majetková situace města a praktické řešení co se týče bytové oblasti. Očekávám na základě těchto expertíz návrhy, na základě kterých budeme hledat konsenzus, v čem situaci řešit. Chci jen říct, že už nyní víme, že nepůjde o nějaké celky, kde bychom shromažďovali osoby bez domova a dělali pro ně nějaké bloky domů, to není přijatelné. Naopak, půjde vždy o individuální řešení, kdy je toho člověka potřeba začlenit do fungujícího prostoru. Veřejnost se nemusí bát, že budeme sestěhovávat lidi s problémy do jednoho domu.

Žít Brno · · Štítky: , , ,