Kolega Hollan, já osobně, občanské sdružení Brnění, recesistické, později i politické hnutí Žít Brno a všichni naši spolupracovníci, se od postupně od roku 2007, kdy jsem se poprvé začal otázkou regulace hazardu zabývat, jsme se soustřeďovali na tvrdý hazard, nebo chcete-li na EHZ (elektronická hrací zařízení, tj. typicky na VHP, VLT, elektromechanickou ruletu a podobně).

Nenajdete žádné moje či kolegovo vyjádření, ve kterém bychom vyjadřovali nulovou toleranci vůči živé hře. Vůči ní jsme se však vyjadřovali vysloveně umírněně. Najdete však řadu jasných vyjádření, ve kterých přímo či nepřímo říkáme, že je třeba diferencovat přístup státu vůči hazardu podle míry jeho rizik a vyvolaných negativních sociálně-patologických jevů. A pokud jsme hovořili o nutnosti regulaci kasín, vždy nám šlo o kasína s tvrdým hazardem (těch u nás je dosud drtivá většina).

Naše cíle se nám povedlo naplnit na té nejvyšší možné úrovni. Se vznikem nové vlády jsme u všech tří koaličních stran a většiny opozice uspěli se základními protihazardními tezemi, které se nám podařilo prosadit z větší části do zcela nového zákona o hazardních hrách, jenž vstoupí v lednu 2017 v účinnost. V souladu s českými i světovými adiktology můžeme jednoznačně říci, že živé hry nejsou tvrdý hazard, a že jejich rizika jsou o několik řádů nižší, než u tvrdého hazardu.

Abych dokázal, že naše jednání je v souladu se všemi našimi předchozími slovy i činy, mohu se odkázat jednak na volební program Žít Brno, a na programové prohlášení Rady MČ Brno-střed. V obou těchto veřejných slibech se hovoří toliko o tvrdém hazardu. Tuto jsme prosadili i na úrovni města Brna. Bohužel, tehdejší vedení radnice však zakázalo veškerý hazard, který obce mohou regulovat – tvrdý hazard i živé hry. My jsme nikdy nebyli názoru, že je nutné zcela zakázat i živé hry. Proto většina klubu ŽB podpořila v úzce vymezeném prostoru dvou ulic z několika set na území Brna-střed možnost pro vznik (resp. zachování) kasín, ovšem toliko právě pouze se živými hrami!

Na důkaz toho, že hovořím pravdu, mohu odkázat alespoň na dva hlavní politické dokumenty:

volební program ŽB: „Tvrdý hazard nemá ve městě místo. Ničí jednotlivce, rodiny i celé komunity, zvyšuje kriminalitu a hyzdí ulice. Videoloterní terminály i nelegální formy hazardu z města vyženeme. Na regulaci hazardu pracujeme dlouho, celorepublikově a víme, že se hazardu zbavit lze.“ Toto jsme splnili a nadále plníme, včetně průběžné snahy o převážně (nikoliv zcela) úspěšnou spolupráci s kriminálkou, SFÚ a MF ČR při potírání nelegálních forem hazardu.

programové prohlášení Rady MČ Brno-střed: „Budeme trvat na zákazu tvrdého hazardu na území městské části a budeme hledat účinné prostředky regulace v případech nových forem hazardních her.“ Středeční hlasování zastupitelů za ŽB je zcela v souladu i s tímto závazkem.

Pokud nás nyní představitelé SZ lživě osočují ze zrady našich slibů a z podpory hazardu, tak vůbec nechápu, proč při hlasování v komisi a v Radě polovina zástupců SZ (jeden ze dvou v legislativní komisi a jedna ze dvou v Radě) výjimku pro živou hru na pouhých dvou ulicích také podpořila. Je samozřejmě zcela v pořádku a v souladu s koaličním ujednáním, že čtyři zelení zastupitelé výjimku pro živé hry nepodpořili, k tomu se nikdo z koalice nijak předem nezavázal. Ale není v pořádku, když o jednání svých koaličních partnerů šíří snadno dokazatelné lži a koneckonců tím napadají i naše mnohaleté, velmi náročné a nakonec úspěšné úsilí o prosazení celostátní regulace hazardu.

Svatopluk Bartík · · Štítky: , , ,