Když chcete postavit dům, najmete si k tomu architekta. Ten převtělí vaše potřeby a požadavky do konkrétního uspořádání a výrazu. Když chce developer postavit administrativní centrum nebo aquapark, najme si architektonickou kancelář o desítkách zaměstnanců. Nejde jen o konstrukci a tvar, ale o stovky souvislostí a detailů, které nikdo jiný než architektonická kancelář nedokáže skloubit a dovést k zamýšlenému cíli. Kupodivu město, které se rozvíjí neustále a každý den, žádného architekta nemá.

Útvar hlavního architekta si Brno zrušilo v roce 2003. Rozhodovat v sladké nevědomosti se tehdy jevilo snazší, než při vědomí složitých souvislostí; o osobních zájmech tehdejších politiků si tu nedovolím spekulovat. „Nějaký pohádkář, to by nám tak scházelo“, odpověděl na dotaz redaktorky ještě v polovině loňského roku tehdejší náměstek primátora Laďa Macek.

A podle toho Brno vypadá. Proč stojí nový sloup dopravního podniku na Milady Horákové uprostřed nového chodníku? Proč vzniklo sídliště Kamechy 15 km od centra a teď se k němu za desítky miliard staví tramvajová trať? Proč má Brno plochu 3x větší než stejně lidnatý Graz či Zurich, takže je všechno daleko a ke všemu potřebujete auto? Proč roste stále dál a přitom se nedokáže postarat o klíčová místa jako je Mendlovo náměstí, Nádražní ulice či Stará osada? Tyto a další otázky už mě netrápí: prostě proto, že rozvoj tohoto města šel posledních 20 let samospádem, nikdo se o něj nestaral.

To, že Brno nutně potřebuje nějakého pohádkáře, jsme věděli už jako aktivní občané, proto jsme si ho napsali do programu. V jak hlubokém rozkladu je plánování rozvoje Brna, jsme však měli poznat až po příchodu na radnici: Rekonstrukce ulic a náměstí nepřipravovali urbanisté z Odboru Územního plánování a rozvoje (OÚPR), ale inženýři z vodáren, tepláren, dopravního podniku a dalších městských firem. Poslední slovo měli vždy ekonomové z Investičního odboru. O developerských projektech rozhodovali zas ekonomové z Majetkového odboru a Majetkové komise. Každá jedna změna územního plánu dodnes trvá tři a půl roku, když jde všechno dobře; jinak třeba i pět let. Město má už léta strategii svého rozvoje, ale jen na papíře. Třeba obří dopravní stavby dosud rostly bez souvislosti s ní.

Během prvních měsíců jsme proto analyzovali, co všechno z těchto oblastí brněnská radnice nedělá, ačkoli by měla, a teprve na základě toho jsme navrhli obsah činnosti a strukturu odborného pracoviště, které se této práce ujme.

KAM s ním?

Kancelář architekta města (KAM) tak bude vyhledávat problémy a příležitosti (co je kde špatně a jaké zlepšení se nabízí), iniciovat změny a navrhovat řešení. Bude vytvářet koncepční dokumenty, jako třeba manuál, jak rekonstruovat ulice a náměstí v Brně, aby se v nich dalo žít. Vše na základě analýz, které bude pořizovat a dále poskytovat radnici, nezávislým odborníkům i občanům k volnému užití. Bude spolupracovat na tvorbě územního plánu, regulačních plánů a studií, případně by je i mohla v budoucnu sama vytvářet. Bude u všech větších investičních akcí, ať města či soukromých developerů, aby pomáhala koordinovat potřeby všech zúčastněných stran. Jejím úkolem při těchto jednáních je také hájit zájmy toho, kdo na nich nikdy není přítomen – konečného uživatele čili člověka, který po té ulici bude chodit.

Důležitým úkolem KAM bude i komunikace navenek – informovat obyvatele města o záměrech radnice a soukromých investorů, vše s nimi včas prodiskutovat a výsledky projednání pak opravdu odpovědně zapracovat. Jelikož zájmy a názory každého z obyvatel města jsou jiné a nikdy nic nebude vyhovovat všem, bude KAM průběžně a atraktivní formou poskytovat občanům informace o tom, jak funguje město, doprava v něm, co má jaké důsledky apod. s cílem většího vzájemného porozumění a vytvoření chybějící atmosféry důvěry mezi občany navzájem, radnicí a dalšími aktéry.

KAM bude mít formu příspěvkové organizace. Její autorita se bude odvíjet od autority konkrétních lidí v jejím vedení; rozhodování a odpovědnost zůstanou na politicích – jinak to v našem zřízení ani nejde.

Zpočátku bude sestávat z oddělení územního plánování (velké měřítko), oddělení veřejného prostoru (detail města) a oddělení komunikace; zvažováno je oddělení práce s daty o městě.

V pátek 18. prosince záměr potvrdilo i zastupitelstvo, zanedlouho bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele organizace s uzávěrkou nejspíše do konce ledna. Začátkem dubna by mohl být statutární zástupce organizace jmenován, aby ji během druhého kvartálu nastartoval a od září rozběhl zkušební provoz.

Jakub Kořínek · · Štítky: , ,