Lídři hnutí Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Strany zelených včera pozdě odpoledne podepsali Dohodu o koaliční spolupráci v zastupitelstvu městské části Brno-střed. Koalice se skládá z nových nebo dosud opozičních politiků. Z výsledků voleb je patrné, že voliči si už nepřáli pokračování stávající pravo-levé koalice ODS-ČSSD, ale chtějí dát šanci zcela novému uskupení.

Mezi priority nové koalice bude patřit zejména zprůhlednění chodu radnice, zavedení nových protikorupčních opatření, daleko větší spolupráce s občany, ale i spolky a institucemi na Brně-středu působícími.

Během uplynulých dvou týdnů vyjednavači koalice ještě změnili původní zamýšlený koncept koalice pěti stran (tedy včetně TOP09) a nakonec ji definitivně ustanovili v přesném půdorysu koalice v zastupitelstvu města Brna. Členové radniční koalice na Brně-střed očekávají maximálně vstřícnou vzájemnou komunikaci a spolupráci s radnicí na „velké radnici“. Celkem čtyři zastupitelé Brna-střed (Hollan, Ander, Schwab a Bořecký) jsou zároveň členy zastupitelstva města Brna a dva z nich se stanou dokonce i náměstky nového primátora Petra Vokřála (Hollan a Ander).

Personální složení Rady městské části Brno-střed je následující:

* Uvolněný starosta s gescí odboru majetkového – Martin Landa (ŽB)
* Uvolněná první místostarostka s gescemi bydlení, školství, občanské záležitosti a matrika – Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL)
* Uvolněný druhý místostarosta s gescí odboru investičního a správy bytových domů – Jiří Švachula (ANO)
* Uvolněná třetí místostarostka s gescemi pro resorty odboru obchodu, dopravy a služeb a odboru pro životní prostředí – Jasna Flamiková (SZ)
* Neuvolněný čtvrtý místostarosta s gescí odboru ekonomického – Martin Schwab (ANO)
* Uvolněný radní s gescemi odboru legislativně-právního a odboru informatiky – Svatopluk Bartík (ŽB)
* Uvolněný radní s gescí pro kulturu a sport – Petr Kalousek (ŽB)
* Neuvolněný radní s gescí odboru sociálního a zdravotního a pro národnostní menšiny – David Oplatek (SZ)
* Uvolněný radní s gescí odboru výstavby – Petr Bořecký (ANO)
* Neuvolněný radní – Matěj Hollan (ŽB)
* Neuvolněný radní – Pavel Dvořák (ANO)

Za KDU-ČSL budou radním ještě pomáhat jako uvolněný předseda Finančního výboru Bohumil Bílek a Filip Chvátal jako zastupitel s gescí strategického plánování.

Žít Brno · ·