Abych ušetřil investigativní práci kolegům z ODS a ČSSD, kteří pracují na velkolepém odhalení mých podnikatelských aktivit, předkládám zde přehled své podnikatelské kariéry:

Jedná se o 15 firem a jednu živnost za 16 let. Na některé projekty jsem se musel rozvzpomínat: koupíte (nebo založíte) firmu za nějakým účelem, a pak ji za tři měsíce prodáte, protože to nevyšlo nebo to přestalo být zajímavé. Některé firmy jsem zakládal s konkrétním mixem živností, kvůli získání předjednaných zakázek.

Asi největší projekt byla skládka výkopové zeminy. Tou jsme vyplnili strž na poli, kde se “lámaly” traktory, a která usměrňovala srážkovou vodu směrem do vesnice. Vyplněním a pootočením svahu se problém vyřešil a díky zhutnění se nevyskytl žádný následný problém (na rozdíl například od Golfu Kaskády, kde voda vytvořila nové strže, které bylo třeba znovu dosypávat a zhutňovat). Dnes na místě původní “skládky” roste opět pšenice a ječmen.

Zajímavou zkušeností byl projekt reklamní agentury, nicméně spolupráce především s pražskými firmami byla časově a logisticky velmi náročná. (Kvůli zdravotním obtížím jsem nakonec firmu i s goodwill prodal – autoimunitní reakce v důsledku podání antibiotik.)

Zprostředkování zakázek v mém podnikání znamená především vyhledání investora a s pomocí kontaktů a informací z prostředí vyjednat zdánlivě obvyklé podmínky – včasnou úhradu, ideálně žádné zadržné a držení záruky za odvedenou práci, nikoli pouze záruku na dodaný materiál. V oboru jsou obvykle splatnosti 60, 90 nrebo 180 dní, 5-10% zádržné, které se proplatí až za tři roky, a podobně. Investor například protahuje převzetí díla až na kolaudaci, která se může protáhnout, přičemž dodavatelé velmi často nemají na tento proces žádný vliv. Vyjednání jednodušších a férových podmínek znamená nižší cenu, za kterou je dodavatel ochoten dílo realizovat, a objednavatel zase ušetří. Tím si tvořím prostor pro svou provizi. Velice oblíbená forma realizace stavební zakázky je „tomu dala, tomu nic“ – tzn. že investor už zpočátku nemá prostředky na řádnou úhradu všem subdodavatelům. Díky mým kontaktům se mi dařilo tyto případy minimalizovat.

Za dobu mého podnikání jsem se proto jen jednou dostal do fáze předžalobní upomínky a pouze čtyřikrát skončil investor v konkurzu a naše zakázka nebyla uhrazena, případně nebyla uhrazena v plné výši. Nevybavuji si, že bych se ucházel o realizaci děl financovaných z dotací, nicméně vzhledem k povaze zprostředkovaných prací (přípravné a dokončovací práce projektu) to nemohu ani vyloučit. Tak jak tak, moje účast byla pouze v rámci řetězu dodavatelů.

Zde je přehled všech mých podnikatelských aktivit:

 1. 27729079 AZ stavební develop spol. s r.o. 2007 – 2007 společník a jednatel
  Projekt stavební společnost
 2. 27674843 AZ stavební společnost, s.r.o. 2006-2008 společník a jednatel
  Provoz skládky zeminy – ukončeno kolaudací, pole znovu slouží svému účelu; budování protipovodňového a protierozního opatření (problémy: stržené dráty vysokého napětí – výpadek el. proudu ve 3 obcích :), problém s odpadky v Kuřim TV)
 3. 28353765 SP Plus 209 2010 – pouze společník
  Projekt stavební společnosti
 4. 24780430  TOS STAV s.r.o. 2010 – 2014  společník a jednatel
  Zprostředkování stavebních zakázek
 5. 28962214 Stavtyp 2009 2013 90% společník
  Projekt stavební společnosti
 6. 27938506 PROFESSIONAL PARTNER CZ  2007-2010 společník a jednatel
  Reklamní agentura, pořádání koncertů a promotérská činnost, reklama v médiích
 7. 29369061 media-sol.cz 2012 – 2014 společník 90% a jednatel
  Reklamní agentura, zprostředkovatelská činnost v IT, překlady a tlumočení
 8. 27660826 TREND HOR 2005 2006 společník a jednatel
  Můj vůbec první pokus ve stavebnictví, nakonec po získání větší zakázky prodáno vč. goodwill
 9. 27538486 AZ stavební servis s.r.o. 2008 2010 společník a jednatel
  Zprostředkování stavebních zakázek
 10. 29212405 OPS STAVBY s.r.o. společník 90%
  Projekt stavební společnosti
 11. 28966091 ISO-BAU.CZ spol. s r.o. společník a jednatel  2009-2011
  Zprostředkování stavebních zakázek
 12. 25323199 EUROLIFE  CZECHIA  spol. s r.o. 2002 2004 Jednatel
  Prodej životního pojištění AMCICO AIG Life, zaměstnanec, vlastníkem firmy švýcarský holding
 13. 27679934 D.G. & D.K. s.r.o. 2006 společník a jednatel
  pokus o provozování restaurace Pod Špilberkem na Údolni, nyní U Richarda
 14. 29282942 DV Invest s.r.o. 2011 – asd 2014 společník a jednatel
  Zprostředkování stavebních zakázek
 15. 29213193 STS DEVELOP s.r.o. 2012 – 2014  společník 90%
  Projekt stavební společnosti

a za 16. 67535607 od 1998 – 2014 OSVČ – zprostředkovatelská činnost, překlady, tlumočení, obchodní zástupce Allianz

A nakonec detail ze soukromí:

S manželkou jsme se po oznámení od lékařů, že se nám narodí syn, rozhodli pro změnu příjmení z Bejvlovi na Landovi, což se stalo po synově narození v roce 2012. Důvodem jsou celoživotně napjaté vztahy s mým otcem. Zvolené příjmení Landa navazuje na příjmení mojí matky za svobodna. Moje celé jméno na rodném listu je tedy Martin Landa, rozený Bejvl.
Martin Landa, 6. 11. 2014

Žít Brno · ·