298699-sad-clown

Děláme bohužel i chyby, které jsme u jiných s gustem kritizovali. Jeden takový trapas jsme si vlastní vinou zavinili na kandidátce do městské části Brno-střed, kde dva naši kandidáti neměli ke dni voleb přehlášené bydliště.

Je to neomluvitelná chyba, která nás bude mrzet ještě dlouho, nejen proto, že pravděpodobně ztratíme jeden mandát, ale hlavně z toho důvodu, že jsme znejistili i naše voliče. Uvědomujeme si, že důvěra je prakticky to jediné, co v politice máme. Budeme se proto ještě více snažit, abychom dobrou prací na radnici a na magistrátu tento trapas odčinili.

Rádi bychom vám nyní alespoň bez výmluv a vytáček vysvětili, co se stalo. Budiž to pro nás ponaučením do příštích voleb, abychom jedenáctkrát měřili a jednou řezali.

František Sobotka, povoláním zvukař, který byl na 13. místě, bydlí dlouhá léta na ulici Drobného, která se nachází na rozhraní tří městských částí – Brno-střed, Brno-sever a Brno-Královo pole. Celou tu dobu žil v domnění, že spadá do části Brno-střed, avšak zrovna jeho část ulice už patří do městské části Brno-sever, čímž logicky přišel o možnost kandidovat. František Sobotka si nebyl této skutečnosti vědom, stejně jako naše hnutí. Zároveň bychom však rádi dodali, že Žít Brno nebylo na tuto skutečnost upozorněno, když příslušné úřady kontrolovaly správnost údajů na kandidátce, čímž se také hodláme u soudu bránit.

V případě druhého kandidáta je pochybení plně na naší straně. Alexandr Stankov, povoláním herec, který byl na 40. místě, si nestihl včas změnit trvalé bydliště, přestože jsme na to byli úřady upozorněni. Sám však už několik let žije na Brně-střed.

Zdůrazňujeme, že všech 45 kandidátů žije na Brně-střed dlouhá léta, mnozí celý život. V případě oněch dvou kandidátů se proto nejedná o podvod či o zlý úmysl z naší či jejich strany, ale o prosté lidské pochybení.

Ještě jednou se omlouváme všem našim voličům, obyvatelům městské části Brna-střed a také našim koaličním partnerům.

Žít Brno · ·