Starosta Martin Landa si prohlíží ochromenou radnici.

Pondělní Brněnský deník Rovnost přinesl otvírák s všeříkajícím titulkem „Opozice: Nové vedení Brna-středu ochromilo radnici“. Kancelář pro uvádění výroků na pravou míru při hnutí Žít Brno by proto chtěla v rychlosti osvětlit některé výroky a tvrzení:

Podle Straky nezvládá svoji práci starosta Martin Landa z Žít Brno. Ten vykonává práci tajemníka v době, kdy radnice tajemníka nemá a jeho zástupce je nemocný.

Tajemníka skutečně nemáme, nikoliv však vlastní vinou. Předal výpověď do rukou bývalého starosty den před ustavujícím zastupitelstvem, aniž by nám to kdokoliv řekl. Zjistili jsme to teprve po dvou dnech, kdy jsme podepsanou výpověď našli založenou ve stole.
Ono nezvládání práce Martina Landy vypadá zhruba tak, že poprvé po 6 letech byly pod jeho vedením znovu zavedeny pravidelné porady vedoucích odborů. Mnozí vedoucí se takhle oficiálně setkali vůbec poprvé a mohli si sladit věci ohledně fungování úřadu. Předchozí vedení radnice rovněž nese odpovědnost za to, že velké množství odborů a oddělení nemá třeba i předlouhé měsíce řádně jmenovaného vedoucího, spoustu pozic zastávají tzv. pověření vedoucí. To je i případ „kauzy tajemník“, která vypadá následovně:

– Po odchodu tajemníka by jej ve standardním úřadě zastupoval vedoucí právního odboru. Naše koalice však zdědila úřad bez vedoucího odboru, máme jen zastupujícího vedoucího Mgr. Navrátila.
– Pan Navrátil byl pověřen funkcí tajemníka, ale počátkem ledna odešel do dlouhodobé pracovní neschopnosti.
– Dále by byl v zastupování na řadě vedoucí právního oddělení. Ale toho už taky delší měsíce úřad nemá! Oddělení vede jako zastupující vedoucí Mgr. Plechlová. Ta pomáhá starostovi Landovi zastupovat tajemníka a do toho zaučuje nového podřízeného, který byl přijat na přelomu roku, protože podstav na odboru byl kritický.

Dále chceme, aby si vedoucí odborů vybral až nový tajemník. Přišlo by nám neférové mu tam teď mocensky někoho strkat, budou to jeho podřízení, nikoliv nás politiků.

V pondělí a v úterý proběhly pohovory s uchazeči na tajemníka. Nechceme si vybrat nějakého našeho kámoše, jako tomu bývalo doposud, ale někoho, kdo bude schopen přežít i případné budoucí změny po dalších volbách. O to je těžší vybírat.

 

„Mezi zaměstnanci vládne nejistota. Někteří odcházejí sami, někteří jsou odejiti,“ řekl Straka. Ti úředníci, kteří mají s vedením radnice problém, se ovšem podle něj bojí mluvit.

Pan Straka bohužel neuvádí ani jediné jméno nebo případ, kdy by byl zaměstnanec „odejit“, tj. vyhozen. Ani nemůže, protože nikdo takový neexistuje. Na vlastní žádost odešli pouze tři lidé. Dvěma z nich byla učiněna nabídka na jiné pracovní zařazení, které se rozhodli nevyužít.
Naopak se snažíme odstranit atmosféru strachu, kterou zde předchozí vedení mezi zaměstnanci zaselo s řečmi, že chystáme obrovské čistky, prodlužování pracovní doby a podobně. Nic takového samozřejmě neplánujeme.

 

[Komise] „Sešly se poprvé v posledních čtrnácti dnech. To už teď znamená průtahy v různých žádostech občanů. Agenda k vyřizování se totiž nahromadila,“ vadí Strakovi.

Stačí se podívat na časovou posloupnost – volby: se uskutečnily 10. – 11. října 2014, ustavující ZMČ BS proběhlo až 19. listopadu 2014 kvůli stížnosti na volby, většina členů všech komisí (tj. 8 z 11) včetně předsedů a místopředsedů byla jmenována na RMČ BS 5. prosince 2014. Následovaly dva vánoční týdny (řekněme cca 22/12/2014 – 4/1/2015), kdy si půlka ÚMČ BS dobírala dovolenou, někteří úředníci dokonce již před tímto datem a provoz ÚMČ BS byl opravdu „ochromen“, protože zkrátka byly svátky. Třetina komisí se sešla už v prosinci 2014, ostatní až během ledna, komise legisltivní se sešla dnes, tj. ve středu 11. února, neboť z předchozího termínu byla ze zdravotních důvodů odložena. Článek pak mylně uvádí, že by legislativní komise pomáhala Radě s řízením. Je pouze poradním orgánem, který nemůže s řízením nijak pomáhat.
Přehled všech termínů zasedání komisí.

Co se týče hromadění agendy a průtahy v různých žádostech. Na Radě se od zvolení řeší celá řada věcí, které měla ještě dlouhé týdny před naším uvedením do funkce projednat předchozí Rada, ale z nějakého neznámého důvodu to nedělala. Jako příklad lze uvést schválení zakázky na rekonstrukci kompletně zatopeného bytu ve vlastnictví města. Předchozí Rada tuto naprosto urgentní věc ze svého jednání výslovně odložila, takže smlouvu na celou zakázku musela nová Rada naprosto nestandardně uzavírat, až byla oprava kompletně hotová. A takových nevysvětlitelných restů by se našlo víc.

Nejkurióznější je pak srovnání s radnicí v Řečkovicích a Mokré Hory, které má dokázat, jak tristně na tom je Brno-střed. Řečkovice a Mokrá Hora má po volbách prakticky totožné vedení, které je navíc ve funkci o dva týdny déle a nemusí řešit nic z výše uvedeného.

Chápeme a respektujeme kritiku opozice, mrzí nás ovšem, že autor textu Petr Jeřábek si většinu věcí neověřil, což – doufáme – nebyl zlý úmysl, ale pouze nepozornost. Na druhou stranu kvitujeme s povděkem, že se starostou Martinem Landou byl otisknut i krátký rozhovor a mohl tak mnohé fabulace rovnou vyvrátit.

Žít Brno · · Štítky: , , ,