Rád bych krátce reagoval na nepravdy, které zcela zbytečně šíří pan Lošťák okolo připravovaného systémového projektu integrace cizinců na území města Brna. Nejprve povím něco k projektu samotnému, především budu reagovat na věci, které pan Lošťák uvádí na svém blogu, poté odpovím na otázky, které mi položil a vposledku vysvětlím, proč s tímto člověkem odmítám komunikovat a být účasten jakýchkoli debat, se kterými je jakkoli spojen. Základní stručné info k připravovanému projektu si můžete přečíst zde, nyní ho zde rozvedu:

1) Integrační pas (což není nic jiného, než v podstatě jakýsi index, kde se bude zapisovat, jak cizinec participuje na programu integrace) není žádný „projekt Martina Freunda“, ani žádný potrhlý experiment. Funguje již delší čas například ve Vídni a to relativně velmi dobře. Ačkoli se na přípravě podílím, jde o projekt připravovaný spolu s odborníky, kteří se problematikou migrace zabývají, zaměstnanci úřadu vlády a organizacemi, které s nimi denně přicházejí do kontaktu.
2) Základním účelem tohoto projektu je snaha o to, aby město Brno mělo kontrolu nad tím, jací migranti se na území města pohybují. Momentálně Brno (a žádné jiné město v ČR) tuto kontrolu nemá. Nedomnívám se, že je špatné něco takového vytvářet. Ať už máte názor na integraci migrantů jakýkoli, těžko můžeme tvrdit, že snaha o to, mít přehled nad situací, je špatně.
Zároveň v Brně působí několik neziskových organizací, prostě prokazatelně migrantům pomáhají se zorientovat v prostředí Brna (integrovat do pracovního trhu, atd.). Tento projekt si klade za cíl pouze tyto aktivity propojit a reagovat na vzniklou uprchlickou vlnu.
Takovou snahu opravdu nepovažuji za kontroverzní. Pokud již máte migranty na území města (a Brno si v tomto směru skutečně nemůže vybírat, obce žádnou migrační politiku nedělají a dělat nemohou), proč je špatně snažit se, aby byli v kontaktu s institucemi, jako jsou neziskové organizace, aby komunikovali s úřady, aby se naučili náš jazyk, aby se vzdělali o naší kultuře a zvycích?
Jakákoli radikalizace migrantů, případně situace, kdy nepracují a žijí z dávek jsou důsledkem především jejich sociální exkluze, to ukazují veškerá dostupná empirická data a výzkumy. Tento projekt se snaží o opak, o integraci. A tedy právě o to, aby ze sociálních dávek nežili, aby se začlenili a v konečném důsledku přispívali společnosti. Domnívám se, že tento projekt je ideální odpovědí na vážné obavy spoluobčanů.
3) Nikdo neříká, že jde o všespásnou metodu, že mávnutím kouzelného proutku integrujeme všechny migranty. Prostě je to jeden z nástrojů, který by měl k integraci přispívat. U někoho půjde hůře, u někoho lépe a budou určitě i případy, kdy to nebude fungovat vůbec. Ale nejde nedělat nic. Ignorovat to, že máme v Brně cizince, a raději jen křičet, že by bylo lépe, kdyby tady žádní nebyli, není lepší cestou. Je to utopie předpokládající obehnání Brna žiletkovým plotem, vytrháním kolejí a asfaltek a tvářením se, že nejsem součástí Evropy.
Máme nástroje, které prokazatelně pomáhají, tak jich chceme využít. Všichni jsou si vědomi toho, že je tato problematika složitá, a že ji nevyřeší komplexně a zcela nějaký integrační pas na jeden rok. To jsem ani nikdy netvrdil. Ale bez ohledu na migrační krizi cizince a azylanty v Brně již dávno máme (byť jich není mnoho). A je třeba pomoci jim s integrací, pokud chceme žít v zemi, kde bude vládnout nějaký sociální smír a v návaznosti na to i bezpečí.
4) V náčrtu tohoto projektu není jakákoli řeč o žádných sociálních výhodách, například bydlení, jak si pan Lošťák vymyslel ve svém článku. Chápu však, že je jednodušší polemizovat s názorem, který si člověk sám vytvoří. O tom tento projekt není.
5) Pan Lošťák se ptá z čeho bude azylant po tom roce žít. Zkusím to říct zcela explicitně: Ten rok a intenzivní práce s oním migrantem je právě k tomu, aby se onen člověk mohl začlenit, najít si práci, postavit se na vlastní nohy. Kritizujeme-li, že azylanti si budou obtížně hledat práci, budou dojit náš sociální systém etc., pak bychom měli být za podobný program spíše rádi. Program netrvá deset let, nebo celý život, ale jen rok – čili chceme pomoci v prvních krůčcích, nikoli se o migranty do konce života starat. Připadá mi úsměvné, jak lze v jedné větě kritizovat, že migrant bude mít možnost (a svým způsobem povinnost) navštěvovat kulturní a jazykové kurzy, a v jiném odstavci kritizujete, že se nám do škol nahrnou děti bez jazykových a kulturních znalostí.

Nyní k otázkám pana Lošťáka:

Kolik nás bude stát imigrační projekt?
Projekt se připravuje v rámci spolupráce s agenturou sociálního začleňování úřadu vlády ČR a bude hrazen z evropských sociálních fondů.

Co uděláte s růstem nezaměstnanosti?
Pokud míníte nezaměstnanost oněch azylantů, kteří přijdou (na Brno vychází v rámci kvót zhruba několik desítek), pak právě tento projekt je nástrojem pro lepší integraci i na pracovním trhu (například bez ovládnutí jazyka se práce hledá velmi těžko). Pokud jde o cizince/azylanty, kteří již dnes jsou na území Brna, pak snaha tohoto projektu je právě snížit jejich nezaměstnanost. Kromě toho připravujeme v rámci spolupráce s agenturou také systémový projekt Brna pro zaměstnanost, který se bude týkat všech dlouhodobě nezaměstnaných. Pokud tedy chceme, aby cizinci na území Brna byli zaměstnáni, pak tento projekt jde přesně tímto směrem.

V které městské části vzniknou mešity?
Nevím o žádné žádosti muslimské obce o stavbu nové mešity. Žádný takový záměr jednoduše neexistuje. Pokud by se objevil, pak nad ním můžeme diskutovat, a ptát se, zda s tím souhlasíme (občané, zastupitelé), a kde by měla být. Ve chvíli, kdy nic takového není na stole, je to úplně irelevantní otázka.

Jak si poradíte se zvýšením kriminality?
Znovu opakuji, projekt je zaměřen na integraci, a pokud má někdo práci a je začleněn do společnosti, obvykle nemá potřeba vytvářet kriminální činnost. Pokud bychom zaznamenali zvýšení kriminality od policie ČR/MP, pak se můžeme bavit třeba o navýšení represivních orgánů, nebo posílení prevence. Nic takového se ovšem neděje. Vytvoříte-li si myšlenkovou linku „projekt pro integraci = Brno bude přijímat více uprchlíků, než kdyby ho nemělo = V Brně bude víc mešit = V Brně vzroste kriminalita/nezaměstnanost“ a poté po mě chcete odpověď, pak se ji logicky nedočkáte.

Teď k tomu, proč odmítám komunikovat s panem Lošťákem a účastnit se jakýchkoli debat, se kterými je spojen.
Nejprve k tomu, kdo je pan Lošťák.Pan Lošťák je člověk, který je schopen schvalovat šibenice na demonstracích, protože dle jeho názoru jsou součástí demokracie, který přímo říká, že s neomarxisty se nediskutuje, že je třeba vznášet požadavky, nikoli argumenty. Je ironické, že pan Lošťák nyní stojí o diskuzi, ale nechť.

Zásadní problém vidím ve způsobu, jakým na debaty zve. Je schopen volat mým rodičům a výhružným tónem se jich ptát, proč že nepřijdu na jakousi diskuzi, o které oni samozřejmě neměli ponětí. Mě osobně zval tím způsobem, že pokud nepřijdu, bude to mít pro mě neblahé následky, a pravděpodobně nežertoval. Samozřejmě je nespecifikoval, ale já to přece jenom risknu a počkám si na ně.
Účast na debatě jsem chvíli zvažoval, ale nemám potřebu se s lidmi jako je pan Lošťák potkávat v jedné místnosti. Je naprosto evidentní, že nestojí o skutečnou debatu a není otevřený jiným názorům než svým vlastním. I z tohoto důvodu jsem účast na debatě odmítl.

 

Martin Freund · · Štítky: