Koncem listopadu se v Praze uskutečnila konference pořádaná v rámci sítě měst CIVINET, která byla zaměřená na parkovací politiku. Tématem bylo například zavedení managementu parkování. Některá evropská města ho již zavedla, jiná jej zvažují. Ve státech, které do projektu dosud zapojeny nejsou, probíhá školení. Česká republika je jedním z nich.

S problémy v oblasti parkování se potýká každé větší západoevropské město. Jedním z řešení je projekt Push and Pull, jenž zahrnuje management parkování v sedmi velkých městech a jednom univerzitním areálu. Všichni účastníci vytváří mechanismus financování založený na tom, že peníze získané za parkování jsou použity k financování udržitelné mobility. Partnerskými státy jsou Německo, Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Rakousko, Slovinsko, Velká Británie, Polsko a Švédsko. Další státy jsou v režimu školení.

Návrh managementu parkování

Nastíním nyní, jak by to v teoretické rovině mohlo vypadat v Brně. Abych předešla hiphopu, nic z toho není oficiálním dokumentem nebo cestou, kterou se Brno vydá, ale jen kterou by se vydat mohlo, kdyby chtělo…

V prvé řadě je třeba zajistit dostatek kvalitních dat, na kterých se celý systém postaví. Následně by mělo město Brno stanovit počet parkovacích míst. Toto číslo bude politickým rozhodnutím a mělo by být neměnné. Následně by došlo k postupnému zavádění jednotlivých opatření. Regulace je postupná – od neplaceného parkování omezeného dobou, až po zavedení placeného parkování na určitou dobu a v některých místech zákaz parkování – zcela jistě centrum.

Na příkladech bylo uvedeno, jak se to podařilo v jiných městech – např. Gent – zvýšila se tam atraktivita města, a tím se podpořili i drobní podnikatelé. Důležité je to, že systém je živý. Je tudíž nutné jej neustále vyhodnocovat, mít k tomu dostatek proškoleného personálu. Důležité je nejen vyhodnocování a úpravy zavedeného systému, ale také nezbytné vymáhání přestupků – u nás zřejmě policií (v Německu mají i jiné možnosti). Výše uvedená opatření je potřeba provázat s kvalitně odvedeným PR projektu. Zpočátku byli všude rezidenti nespokojeni se zaváděním systému, avšak během několika měsíců se názor otočil, protože došlo ke zlepšení situace s parkováním.

Dále byly prezentovány velice zajímavé údaje o dopravě v Brně v roce 2014:

• 89 % přestupků v Brně je z oblasti dopravy (tj. 300 denně)
• více, než 7 nehod denně (nárůst o 13 % za 5 let)
• 971 km pozemních komunikací versus 31 km cyklistických stezek
• 230 tisíc řidičů, tj. 61 % obyvatel
• 232 tisíc registrovaných vozidel
• 70 % emisí z dopravy

Podle studie pak v Brně chybí 135 000 parkovacích míst!

Zajímavé byly i závěry z vyhodnocení pilotního projektu parkování v parkovacím domě u Janáčkova divadla, který je běžně obsazen od 4 % do 40 %. Většina lidí se raději rozhodne pro pouliční parkování na Rooseveltově, přičemž za parkování zaplatí jen 30 % řidičů. Město tak celkově přichází cca o 330 000 Kč/5 týdnů.

Dále byla zmíněna problematika parkování na sídlištích. Toto je však dosud neprobádaná oblast a je zřejmé, že bude třeba se tím zabývat. Je možné zkusit zavést nějaká opatření z jiných (nesídlištních) projektů, ale je otázkou, zda budou fungovat.

Kdo by měl zájem, zde je podrobný záznam.

Hana Kašpaříková · · Štítky: ,