Děkujeme ODS za názor, že náměstek Hollan lže a zneužívá veřejnou funkci a měl by být odvolán. Jako příklad uvedli 10 bodů. Považujeme za bizarní, že prakticky všechny důvody pro odvolání jsou postavené na jejich vlastních satirických textech z humoristické stránky Žít z Brna, respektive uvádí naprosté nepravdy a fabulace. Níže přikládáme stručný výčet nejzávažnějších nepravd v tiskové zprávě ODS.


1) Zbytečné zahraniční cesty
Zahraniční cesty a jejich účel schvaluje Rada města Brna. Cílem zahraničních cest v loňském roce byla primárně návštěva koncertních sálů v evropských městech společně s představiteli filharmonie, BKOMu, architekty, inženýry. Výsledkem je poprvé po 12 letech uvažování připravený projekt Janáčkova kulturního centra, který má zajištěné financování. ODS nepravdivě uvádí, že mají bizarní zdůvodnění. Taková není ani jedna, ze všech existují podrobné zápisy.

2) Služební auto
ODS nepravdivě uvádí najetých 80 tisíc kilometrů za rok a náklady přes milion korun. Ve skutečnosti jde o 80 tisíc kilometrů na 18 měsíců s celkovými náklady kolem 400 tisíc (vč. benzinu, servisu, mýtného), do čehož je započítáno i 17 tisíc kilometrů výše zmíněných zahraničních cest. Jedná se navíc o automobil magistrátu, která běžně využívají i ostatní zaměstnanci a zastupitelé.
60 000 km za 18 měsíců dělá měsíčně zhruba 8 cest do Prahy a zpátky (400 km), což jsou dvě cesty týdně na jednání na ministerstva nebo Úřady vlády, kde náměstek Hollan jedná o projektech v sociální, kulturní a dopravní oblasti. Na soukromou akci v Rudolfinu nejel náměstek Hollan služebním autem.

3) Nulové kompetence k řízení dopravy
Podle ODS je řidičák předpokladem k výkonu funkce náměstka pro dopravu. Nedomníváme se, gesce náměstka je především manažerská, což Matěj bez problémů zvládá, výsledkem čehož je například rozšíření dalších linek MHD, plánování rezidentního parkování (které nám tu zanechala ODS) nebo rozvíjení inteligentního parkování. Teoretické zkušenosti pak nasbíral během let v občanském aktivismu, kdy řešil oblast brněnské urbanistiky a plánování a odsunutého nádraží.

4) Kauza Divadla Radost
ODS nepravdivě uvádí, že by M. Hollan protlačil svého známého na post ředitele Polárky. V této době už Matěj nebyl ve vedení MČ, pan Pavčík navíc vzešel z transparentního výběrového řízení, přičemž v porotě seděli i zástupci odborné veřejnosti. Nový ředitel Polárky pak sklízí za své nové pojetí chválu od odborné veřejnosti.

5) Bičování na Ukrajině
ODS nepravdivě uvádí, že se jednalo o sadomaso nevěstinec. Jednalo se o vyhlášenou kavárnu Sacher-Masoch v centru Lvova, která slouží jako turistická atrakce, kam se chodí za podobným zpestřením. Co dělá náměstek Hollan ve svém soukromí je pouze jeho věc, překvapuje nás, že zástupci „konservativní pravicové strany“ tuto svobodu nectí.

6) Dotace vyvoleným neziskovkám
ODS opět nepravdivě uvádí, že vyvolené neziskovky získávají od města dotace. Dotační systém se od dob předchozího vedení nezměnil. Libor Šťástka se naopak může pochlubit, že charitativní akci jedné takové neziskovky silně poškodil svými výroky.

7) Výroky o zplynování
Za nešťastně formulovaný výrok se náměstek Hollan omluvil. Jediné, co bylo veřejnosti vnucováno byly „satirické“ články ODS na toto téma, že Matěj miluje sudetské Němce, což je jen příklad rozdmýchání národoveckých vášních ze strany ODS.

8) Politika pro menšiny
ODS opět nepravdivě uvádí, že má jít miliarda z veřejných peněz na nezačleněné. Ve skutečnosti se jedná o 800 miliónů korun z evropských fondů, z čehož například asi 200 miliónů půjde na celé brněnské předškolní a základní školství na zkvalitnění výuky. Připomínáme, že tyto peníze mohlo Brno čerpat už několik let, ale náměstkyní pro tuto oblast byla paní Bohuňovská z ODS, která pro to nehnula ani prstem.

9) Neplnění volebních slibů
Další nepravda. Smlouvy městských firem a samotného města Brna jsou zveřejňovány v registru smluv. Žádné materiály nejsou utajovány, audity nejsou začerněny, přes 106ku jsou bez okolků poskytovány všechny informace. 

10) Černá jízda v MHD
Náměstek Hollan kauzu popsal a zároveň popřel, že by utíkal, jak tvrdil anonymní svěděk do novin, což později potvrdila i policie a revizoři. Že je Matěj Hollan bojovníkem proti automobilové dopravě čerpá opět ODS maximálně tak ze svých článků z Žít z Brna.


Celou výzvu vnímáme v zásadě kladně, jako důkaz toho, že si ODS uvědomila, že její pokus se na několik měsíců odmlčet, v domnění, že se tak snáz dostane po volbách do koalice v krajském zastupitelstvu, nedopadl na úrodnou půdu a i nadále je všemi stranami v Brně a v JMK (vyjma KSČM) vnímána jako nedůvěryhodný a neseriózní partner, který svou politiku buduje na šíření bludů, fám a nepravd.

Náměstek Hollan oslaví tento týden 32. narozeniny. Výzvu k odstoupení zrovna od Libora Šťástky proto vnímáme jako krásný dárek. Děkujeme.

Žít Brno · ·