Brno, 19. ledna 2015

Ve světle nedávných teroristických útoků v Paříži a vzhledem k faktu, že se v Brně nachází mešita s muslimskou komunitou, kterou tvoří převážně imigranti, případně lidé se zahraničními kořeny, schvaluje Výbor pro národnostní menšiny města Brna společně s Ústředím muslimských obcí toto prohlášení:

Každý člověk žijící v našem městě si zaslouží stejnou úctu a respekt, nehledě na jeho etnické, či národní kořeny a náboženskou příslušnost. Nenechme se proto vtáhnout do kolotoče nenávistného chování a skutků, jak po tom dnes někteří volají a vyzývají.
Je to totiž právě nenávist, demagogie a nepřiměřená generalizace, která vytváří radikalismus jakéhokoli typu a nikdy nemá, nikdy nebude a v principu ani nemůže mít pozitivní dopad. Lidé přicházející z jiných zemí, případně lidé vyznávající odlišnou víru od té naší, jsou v Brně našimi spoluobčany, sousedy, spolupracovníky, spolužáky našich dětí a často přáteli. Není důvod, aby opovržením, nebo jakýmkoli jiným způsobem platili za skutky, které spáchali zločinci, se kterými nemají nic společného a které kategoricky odsuzují.

Martin Freund, předseda výboru, Žít Brno s podporou Pirátů
Muneeb Hasan Alrawi, předseda Ústředí muslimských obcí v České republice

Ivana Fajnorová, místopředsedkyně výboru, Strana zelených
Barbora Maťáková, členka výboru, ANO
Ilnara Dudash, členka výboru, představitelka ukrajinské menšiny,
Martina Horváthová, členka výboru, představitelka romské menšiny
Vangelis Liolios, člen výboru, představitel řecké menšiny
Ljubov Vondroušková, členka výboru, představitelka ruské menšiny

Prohlášení Ústředí muslimských obcí k teroristickému útoku v Paříži ze dne 7. 1. 2015

Žít Brno · · Štítky: , , ,