Na úterním jednání Rady města Brna byly většinou sedmi hlasů staženy z projednávání čtyři body týkající se zhodnocení uplynulých období ředitelů čtyř kulturních příspěvkových organizací – Národního divadla Brno, Městského divadla Brno, Filharmonie Brno a Domu umění města Brna. Hodnocení byla připravována v souladu se zřizovacími listinami organizací a v souladu s dlouhodobě zavedenou praxí. Sedm radních se ale do komunálních voleb nechce tímto tématem zabývat. Hnutí Žít Brno pokládá tento krok za chybný. Všechny čtyři instituce s více než půlmiliardovým rozpočtem jsou nyní uvrženy do velké nejistoty. Tento postup také odporuje tomu, co město Brno společně a Asociací profesionálních divadel hlásá směrem ke státu – že je potřeba odpolitizovat kulturní organizace jejich transformací na nový právní subjekt, takzvané Veřejné kulturní instituce (VKI), kde by k podobným zásahům nemohlo docházet.

Asociace profesionálních divadel dlouhodobě usiluje o to, aby pro kulturní organizace, zejména velkého divadelního typu, existovala možnost jiné právní formy, než je zastaralá příspěvková organizace. Jako Brno jsme se k tomuto požadavku přihlásili a společně jsme vedli několik jednání s ministry kultury a jejich náměstky.

„Udržovat ředitele několik měsíců v nejistotě a tvářit se, že po volbách bude všechno dobré, je v protikladu k tomu, co jsme dosud prosazovali. Dokud nebude přijata nová právní úprava a transformace neproběhne, je dobré se chovat podobně, jako kdyby zde už nový zákon byl,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan.

Město Brno vlastní podrobnou analýzu od rakouské firmy CGI, která prokazuje výhodnost vzniku nového typu právnické osoby a podrobně popisuje nevýhody stávajících příspěvkovek. Součástí nedávno schválené Strategie kultury je tlak na vznik právě této nové právnické osoby.

Zásadními výhody, který by nový zákon přinesl, jsou tyto:

  • Možnost mít více zřizovatelů
  • Vícezdrojové (kooperativní) financování
  • Nasmlouvané financování na několik let dopředu
  • Správní a dozorčí rada jako orgány instituce ze zákona, správní rada odvolává, jmenuje a vybírá ředitele
  • Ředitel na manažerskou smlouvu s jasně vymezenou dobou mandátu
  • Pro aktuální situaci v brněnské kultuře jsou zásadní poslední dva body. V současnosti má ředitel smlouvu na dobu neurčitou, současně předkládá koncepci na 5 let, ale současně je možné ho bez udání důvodů kdykoliv odvolat. Pokud by byla instituce založena podle nové legislativy, měl by ředitel jasně daný mandát.

„V budoucnu by to fungovalo tak, že ideálně dva roky před koncem funkčního období ředitele bude jasné, zda bude jeho mandát prodloužen, nebo zda bude vypsáno výběrové řízení. To je nutné u velkých organizací pro to, aby ředitel věděl, zda může řešit dramaturgii a nasmlouvávat tvůrce. Například dnes domlouvat Janáčkův festival 2020, když Rada odmítá říci, zdali chce, aby Martin Glaser dále řídil divadlo, je velmi problematické. Jedná se celkově o smlouvy za desítky milionů, které uzavírá někdo, kdo netuší, zda tam v té době bude, a netuší ani tedy, jaká bude dramaturgie a směřování instituce. Proto je nezbytné, aby Rada dala jasně najevo, jak vidí budoucnost jednotlivých ředitelů a neuvrhávala je do mnohaměsíční objektivní nejistoty, uvedl jeden z hlavních důvodů Matěj Hollan. Tato nejistota mimo jiné znamená, že ředitelé nevědí, zda je město chce, a logicky se musí poohlížet i po jiném angažmá.

„Můj postup je zcela v souladu s tím, co prosazuji spolu s Asociací profesionálních divadel a dalšími několik let, jde o odpolitizování kulturních organizací a o vytvoření stabilního prostředí jak finančního, tak pro ředitele. Podle slibů ministra kultury má být do ostrého projednávání předložen zákon na podzim tohoto roku. Situaci v brněnské kultuře je však nutné řešit ihned, proto budu bod o zhodnocení ředitelů předkládat znova,“ dodal Matěj Hollan.

Přílohy:
1. Posouzení transformace vybraných příspěvkových organizací (květen 2017)

2. Strategie kultury, Opatření A.4.3 Transformovat síť příspěvkových organizací v oblasti kultury a zefektivnit jejich hospodaření při zachování či zvýšení umělecké kvality, str. 20

3. Návrh zákona (verze z roku 2016, není zcela aktuální) 

Žít Brno · · Štítky: , ,