Níže si můžete přečíst překlad vyjádření předsedkyně frakce SPD v německém Bundestagu a zároveň předsedkyně Česko-německé parlamentní skupiny Petry Ernstbergerové k brněnské Deklaraci smíření. Její dopis lze zároveň chápat jako oficiální postoj německých sociálních demokratů.

Berlín, 29.05.2015

Dík a respekt za brněnskou deklaraci

Před 70 lety skončila nejtragičtější a nejbrutálnější válka v dějinách lidstva. Kruté zločiny nacistického státu poškodily a zničily dlouhou tradici soužití Čechů a Němců. Oba národy mají své traumatizující zážitky, které také dlouhou dobu určovaly jejich historické vzpomínky.

Rozhodnutí brněnského zastupitelstva, omluvit se prostřednictvím deklarace smíření za zacházení s německou menšinou v prvních poválečných týdnech a měsících, beru na vědomí s velkým díkem a respektem. Neboť, jak je uvedeno v deklaraci, „utrpení zůstává utrpením, ať je jeho původcem kdokoli a v kterékoli době.“

Brněnská deklarace je dalším důležitým stavebním kamenem k vypracování společné kultury vzpomínek a poukázat budoucím generacím nejen na důstojnost člověka, ale také na jeho zranitelnost. Tato kultura vzpomínání zachovává památky obětí a vrací jim zpět jejich důstojnost.

Dnes žijeme ve světě společných partnerství a přátelství ve srůstající Evropě, což nám nabízí jedinečnou příležitost otevřeně hovořit o zraněních minulosti a citlivým způsobem na ně vzpomínat. Tento způsob vzpomínek je nevyhnutelný, přechází však v přijetí zodpovědnosti a konečně ke smíření.

Vzhledem k naší společné historii plné lítosti nesmí být smíření pouze věcí politiky. Mnozí lidé našich obou zemí navázali velmi hustou síť kontaktů. Jako dobří sousedé a partneři, jako přátelé poneseme společně lépe naše skutečná či zdánlivá břemena.

Proto je o to důležitější, že deklarace brněnského zastupitelstva pouze netematizuje události jako věc minulosti, nýbrž vztahuje své poselství také k současným výzvám mírového soužití s lidmi různých národností a původu.

Tím nabízí nejen smíření, ale také vyzývá, abychom chyby minulosti již nikdy neopakovali a společně pracovali na našem česko-německém paktu budoucnosti.

Petra Ernstberger
mj. předsedkyně Česko-německé parlamentární skupiny Bundestagu

 

Německý originál v PDF

Český překlad v PDF

Žít Brno · · Štítky: ,