30. května 1945 bylo přes 25 tisíc Brňanů násilně vyvedeno z města. Za doprovodu ozbrojených Revolučních gard a zaměstnanců Zbrojovky byli donuceni vydat se na 30 kilometrů dlouhý pochod do vesničky Pohořelice, bez jídla, bez vody, bez lékařské péče a bez zastávek pro odpočinek. Vysídlení se týkalo převážně žen, dětí, chlapců mladších čtrnácti let, mužů starších šedesáti let a práce neschopných osob. Během pochodu zemřelo podle odhadů 170 lidí, další potom podléhali epidemiím v táboře nebo umírali při následné cestě za rakouskými hranicemi, přesné číslo se však nejspíše nikdy nedozvíme.

Letošní rok je v Brně vyhlášen Rokem smíření. Po dlouhých desetiletích komunistické ideologie a následného porevolučního nezájmu Brno takřka zapomnělo, že bývalo kosmopolitním městem, kde vedle sebe po staletí žili Češi, Němci a Židé. Proto si letos připomínáme události z let 1939-1945, které nadobro rozbily tvář města. Připomínáme si utrpení českých odbojářů a vlastenců, vyvraždění Židů a Romů, vyhnání německy mluvících Brňanů. I po 70 letech jsou tyto strašlivé momenty v myslích lidí a nesmí se na ně zapomínat. Domníváme se však, že znakem každé vyspělé a rozvinuté společnosti je, abychom se s tím dokázali také vyrovnat a především se snažili o odpuštění – a smíření.

Pouť smíření

Proto se letošní pietní pochod Brno-Pohořelice poprvé uskuteční opačným směrem – z Pohořelic do Brna. Jedná se o symbol návratu ztracené části identity města, symbol usmíření, vyrovnání s se minulostí a s bezprávím. Brno je jednou z evropských metropolí a jeho sebevědomí a důstojnost v evropském společenství se bude odvíjet od toho, kolik dokážeme projevit pokory a sebereflexe ve vztahu ke své minulosti.

Pouť započne v 8:30, kdy z Mendelova náměstí v Brně odjedou první autobusy s účastníky. V 9:30 se vydáme všichni společně z Pohořelic do Ledce, pak do Rajhradu a následně do Modřic, odkud už je to jen kousek do Brna, kam by měl pochod dorazit v 17:30. Sraziště pro účast na posledním symbolickém úseku bude před budovou Gymnázia na Vídeňské 47, kde se na vás budeme těšit od 17:00. V průběhu dne budou mezi Brnem a aktuálním místem pochodu pendlovat kyvadlové autobusy, bude tedy možno několikrát během dne se k pochodu připojit, odpojit se nebo si část cesty ulehčit. Přesný jízdní řád bude zveřejněn na webových stránkách: http://roksmireni.cz/cs/pout-smireni

Na zakončení Pouti smíření v zahradě Augustiniánského opatství na Starém Brně vystoupí primátor Petr Vokřál, zástupce města Vídně a další představitelé veřejného života. V kavárně pod širým nebem mohou lidé posedět a diskutovat s pamětníky a zajímavými osobnostmi. Ve 20:00 pak HaDivadlo uvede zvláštní představení dramatizace románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch.

Bude se jednat o výjimečnou událost v historii Brna a to i v celoevropském kontextu. Těšíme se na vás, ať už se vydáte s námi z Pohořelic nebo na nás budete čekat večer v Brně.

Deklarace smíření a společné budoucnosti

Oficiální web události

Program a pozvánka na FB

Brněnský pochod smrti na Wikipedii

Petr Kalousek · · Štítky: