Zastupitelský klub Žít Brno a Piráti dnes vyloučil ze svého středu zastupitelku Karlu Hofmannovou. K vyloučení jsme přistoupili jako ke krajnímu prostředku, když selhaly ostatní možnosti domluvy.

Důvodem vyloučení jsou dlouhotrvající konflikty v kulturních tématech mezi náměstkem Hollanem, který ze za gesci kultury odpovědný a Karlou Hofmannovou jakožto předsedkyní kulturní komise (tedy poradního orgánu v oblasti kultury), obcházení náměstka a jednání za jeho zády při prosazování vlastních zájmů. K rozhodnutí o vyloučení přispěly rovněž opakované stížnosti ředitelů kulturních institucích na chování Karly Hofmannové, na které kvůli osobním zájmům sprostě řvala, navíc před dalšími lidmi. V neposlední řadě pak Karla Hofmannová na lednovém jednání zastupitelského klubu Žít Brno a Pirátů sdělila, že se necítí být vázána volebním programem, za který byla zvolena a na lednovém zasedání zastupitelstva města Brna Karla Hofmannová navzdory předchozí domluvě a bez zjevného důvodu nepodpořila přijetí usnesení, která zastupitelský klub Žít Brno a Pirátů předkládal a ve svých prohlášeních otevřeně vystupovala proti koalici.

Neupíráme Karla Hofmannové právo na vykonávání zastupitelského mandátu, ne však už nadále v klubu Žít Brno a Pirátů, který se tímto stává šestičlenným.

Žít Brno · ·