Následující text jsme schválili na Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna a ve středu 14. 4. jsme jej předložili zastupitelstvu, kde byl rovněž jednomyslně schválen:

Zastupitelstvo města Brna nesouhlasí s plánovaným prvomájovým pochodem Dělnické mládeže. Tato organizace dlouhodobě spolupracuje s neonacistickou scénou a vyzývá k potlačování práv a svobod, na kterých stojí demokratická společnost. Rovněž se staví proti základním právům národnostních a etnických menšin v České republice, což je pro nás nepřijatelné. Situace je vzhledem k sedmdesátému výročí konce války a vítězství nad fašismem, o to závažnější.

Tímto vyzýváme občany města Brna, zejména příslušníky národnostních menšin, proti kterým tato organizace pravidelně vystupuje, aby přišli pokojně vyjádřit svůj názor a dokázali, že Brno je otevřené a tolerantní, nenávist a xenofobie v jeho ulicích nemá místo.

Přijetí jasného stanoviska Zastupitelstva města Brna považujeme vzhledem k probíhajícímu Roku smíření za obzvláště důležité.

Martin Freund · ·