Rada města Brna tento týden rozhodla o některých důležitých věcech, o kterých byste měli vědět:

Bez názvu

Typický cyklofašista z FSS.

Umožní se vjezd cyklistům na pěší zónu v centru, teda kromě ulice Česká, která je příliš úzká a mohlo by docházet ke zraněním. Cyklisté samozřejmě musí dbát na bezpečnost chodců a měli by tomu přizpůsobit rychlost. Každopádně další z našich populistických předvolebních slibů splněn. (Z novin)

Zastupitelstvu se navrhne schválit úpravy územního plánu, které jsou nutné pro čerpání peněz z Evropských fondů. Budou se týkat rekonstrukce Mendlova náměstí, stavby Park&Ride parkoviště na Olomoucké a nového využití areálu bývalé Zbrojovky a motorárny na Nové Dukelské, kde by mohla v budoucnu vyrůst rezidenční čtvrť. Na rozdíl od minulého vedení však počítáme s účastí odborné i laické veřejnosti, které chceme návrhy představit a prodiskutovat je. První veřejná debata by se měla uskutečnit už na jaře letošního roku – sledujte náš web a Facebook. (Tiskovka)

Město Brno dále připravuje tzv. Plán udržitelné městské mobility města Brna. Jednoduše se pod tím představit důraz na rozvoj MHD, budování Park&Ride parkovišť na okrajích města, rozvíjení cyklistických stezek, uzpůsobování veřejných prostranstvích chodcům. Tím by mělo dojít ke snižování emisí a škodlivin, v jejichž množství Brno předběhlo nejen Prahu, ale i Ostravu! A to nechceš. Co ale chceme, tak je opět debatovat o tomto dokumentu s občany. Opět sledujte internety, dáme vám vědět, kde se potkáme. (Tiskovka)

A malá perlička na závěr – psi a kola budou od března v MHD cestovat bezplatně. Jupí. (Tiskovka)

Žít Brno · · Štítky: , , ,