Jedničkou kandidátky bude Barbora Antonová. Stěžejní témata jsou sociální oblast a kultura.

Nejsilnějším motivem naší kandidatury je uchovat liberální směřování Brna,“ říká předsedkyně hnutí a jednička kandidátky Barbora Antonová. „V posledních letech se Brno stalo sebevědomým, otevřeným městem. Změny jsou vidět nejen ve veřejném prostoru, ale zejména v přístupu k občanům. Začaly se řešit sociální problémy, které byly desítky let jen odsouvány na okraj zájmu. Výrazně se zlepšily podmínky pro kulturu, jež je zásadním prvkem identifikace s městem a zároveň hybatelem mnoha dalších společenských změn. Brno se odpovědně přihlásilo i k temným stránkám vlastní minulosti – bez důkladné reflexe se tyto děsivé situace můžou objevit znovu, jak ostatně ukazuje současné dění. Svou kandidaturou chceme znovu připomínat, že společnost může být silná a spokojená pouze tehdy, když je schopná pomoct těm, kteří si sami – dočasně či trvale – pomoct nedokážou: lidem chudým, lidem s postižením, lidem, kteří se náhle ocitli ve složitých životních situacích. Toto je základní vlastnost vyspělých moderních měst, jejichž úrovně chce Brno dosáhnout – zatím se mu to daří, a my chceme přispět k tomu, aby se to dařilo dál.“

Klíčovým mužem Žít Brno pro sociální oblast je stávající zastupitel Martin Freund. „Chci, aby Brno bylo městem, které „zatočí“ s bezdomovectvím. Ale ne tak, jak by si někdo mohl myslet, že je zakopeme někam do kanálu, ale že lidé, kteří jsou v bytové nouzi, dostaneme zpátky do bydlení. Na příkladu úspěšných projektů v ukončování bezdomovectví rodin (Rapid Rehousing) jsme prokázali, že prakticky každý dokáže bydlet, a víme, že jsme schopni tento problém skutečně vyřešit. Problémy s bydlením se netýkají zdaleka jen „opravdových“ bezdomovců, naopak problémy sehnat a udržet si byt má stále více lidí a náš přístup v kombinaci s dobrou výchozí situací ohledně množství městských bytů bude znamenat, že v Brně nemusí mít nikdo problém kvůli své finanční či životní situaci problém důstojně bydlet. Sociální oblast chceme pojmout zevrubně a zaměříme se na všechny skupiny obyvatel – budeme například pokračovat a prohlubovat projekty zaměřené na seniory – Žít Brno rozjelo Senior busy, rozjeli jsme novou generaci SOS tlačítek, řešíme intenzivně bezbariérovost, zkrátka snažíme se vytvořit Brno bezpečné a průchodné pro všechny.“

Matěj Hollan, náměstek primátora za hnutí Žít Brno, se v příštím období hodlá věnovat zejména kulturní politice.

Za čtyři roky se podařil udělat v kultuře velký kus práce. Město získalo status Kreativního města UNESCO v oblasti hudby, nezávislá scéna získala více než dvojnásobek financí, platové podmínky v našich organizací šly výrazně nahoru, kulturní scéna se spolu začala intenzivně bavit, město je celý rok živé díky množství festivalů a dalších kulturních akcí, které pořádá město i ostatní, kulturní instituce mohou svobodně tvořity a před měsícem byla schválena důkladná dlouhodobá strategie, která jasně definuje, kam chce město v oblasti kultury dospět. Rozeběhly se velké projekty jako je výstavba nového koncertního sálu či přestavba Káznice na Kreativní centrum. V příštím období je potřeba tyto projekty dokončit a rozpracovat další – město hodně dluží svým nejvýraznějším osobnostem – Janáčkovi, Mendelovi, židovským rodinám, Kunderovi. Proto je potřeba soustředit se na vybudování velké janáčkovské expozice, daleko více připomenout osobu Johanna Gregora Mendela, ze tří sousedících vil – vily Tugendhat, vily Löw-Beer a Arnoldovy vily – vytvořit fungující centrum. Brno má potenciál stát se předním světovým kulturním městem, chybí tomu jeden předpoklad, a to je daleko silnější zapojení státu do financování kultury – každá vláda stále jen slibuje, jak se dostaneme na úroveň normálních zemí, ale zatím je to jen v úrovni slibů. Z pozice Brna budeme u státu za nutné změny ve financování a řízení kultury intervenovat a díky Brnu se tak pozvedne kultura v celé republice.“

Kontakty:

Barbora Antonová, jednička kandidátky: 732632019

Martin Freund: 728769271

Matěj Hollan: 774956148

chcu@zitbrno.cz

Barbora Antonová · ·