Žít Brno hezky

Brno, 28. ledna Ve schváleném rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2015 se pod číslem 4359 skrývá nenápadná kolonka „Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče“ a u ní částka 72 061 000,- Kč. Oproti minulému roku došlo k navýšení sumy o rovných 30 miliónů korun! Ale proč je to zajímavé?

Včerejší Rada města Brna schválila přerozdělení první části těchto dotací v celkové výši 64,7 miliónů korun. Peníze budou poskytnuty například Diecézní charitě Brno, Armádě spásy, domovům pro seniory a desítkám dalších sdružení na služby, které nejsou nebo nemohou být samosprávou poskytovány v plném rozsahu – zkrátka proto, že úředníci tomu nerozumí, ale neziskovky jo. Přerozdělení zbylé části peněz se uskuteční v polovině letošního roku.

Jak jsme slíbili v našem volebním programu, budeme klást důraz na sociální oblast, v níž Brno zaostávalo. Prvním velkým krokem bylo navýšení celkového rozpočtu sociálního odboru na 361 miliónů korun, tedy o pětinu v porovnání s minulostí. V souladu s tím jde i včerejší začlenění dvou našich zastupitelů – Matěje Hollana a Martina Freunda – do řídícího výboru projektu revitalizace sociálně vyloučené zóny mezi ulicemi Bratislavská, Francouzská, Cejl.

Rada dále schválila zahájení posuzování záměru sloučit obě městské nemocnice – Nemocnici Milosrdných bratří Brno a Úrazovou nemocnici Brno – pod jeden management. Od tohoto kroku si slibujeme především úspory a zefektivnění poskytování služeb. O celé věci budeme dále samozřejmě jednat s odborníky, s představiteli nemocnic i s ministerstvem. Tisková zpráva zde.

A malá perlička na závěr. Brno se po dvou letech vrátí zpátky do dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, které se stará o propagaci dvanácti českých památek UNESCO na veletrzích, pomáhá se získáváním dotací, koordinuje marketing a celkově dělá mnoho věcí ekonomicky úsporněji. Bývalí brněnští radní odmítli před dvěma lety platit roční členský příspěvek 150 tisíc korun (!) a raději z něho s ostudou vystoupili. Tehdejší zpráva z tisku.

 

Celá tisková zpráva z rady je k přečtení zde.

 

Žít Brno · · Štítky: , , , , ,