Hnutí Žít Brno reaguje na veřejnou výzvu primátora Vokřála, aby se vzdalo dopravy. Primátor Vokřál uvádí jako důvod problémy se zaváděním rezidentního parkování, které Žít Brno odmítá a vysvětluje, s čím se muselo potýkat po převzetí projektu parkování od Richarda Mrázka z hnutí ANO. Skutečným důvodem pro vznesení požadavku na vzdání se dopravy je tak dle všeho trvání Žít Brno na dodržování koaliční smlouvy v případě modernizace brněnského nádraží. Žít Brno trvale upozorňuje na extrémní dopravní problémy, které by přinesl odsun brněnského nádraží prosazovaný hnutím ANO. Poukazování na objektivní dopravní aspekty, které jsou v případě odsunu nádraží bez souběžně zrealizovaného podzemního železničního diametru s to způsobit trvalý dopravní kolaps, je však patrně nežádoucí. Žít Brno dále podrobně uvádí, co všechno se díky jeho působení v rezortu dopravy podařilo udělat.

„Rezidentní parkování je zástupný důvod, jak jsem včera doložil v reakci na facebookovou výzvu primátora Vokřála. Primátor ví, co vše se díky nám v oblasti dopravy dělá, a nikdy nebyla od něj, ani ze strany jeho hnutí zmíněna jakákoliv věcná výtka k naší činnosti. Skutečné důvody k odebrání dopravy jsou dle všeho spojeny s otázkou modernizace brněnského nádraží – železničního uzlu Brno,“ nastínil náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan.

 „Odsun nádraží prosazovaný hnutím ANO by přinesl Brnu obří dopravní komplikace. Stali bychom se prvním městem na světě, které své dopravní problémy vyřeší tím, že si dopravu v Brně výrazně zhorší a u toho se bude tvářit, že pak už to konečně vyřeší“ uvedl Hollan.

Konkrétně jde o to, že bez souběžně zrealizovaného podzemního železničního diametru, což je stavba za desítky miliard, by město nezvládlo důstojně převést cestující od nádraží do cíle cesty. Jak se ukazuje z expertních posudků, které si město prostřednictvím Kanceláře architekta města zadalo u čtyř předních českých a slovenských akademiků, z nedávno dokončené Studie proveditelnosti jasně vyplývá, že odsun nádraží má obrovská rizika a je prokazatelně dopravně výrazně horší,“ zdůrazňuje Hollan

Proto jasně říkáme, že je pro Brno dopravně a ekonomicky daleko lepší a méně rizikové modernizovat nádraží v centru. Tato varianta vyšla také daleko lépe po ekonomické stránce, jak plyne ze studie proveditelnosti. Současně však souhlasíme s tím, že Brno potřebuje protáhnout pod městem železnici a zdůrazňujeme, že v případě odsunu nádraží je to nezbytné už v době případného otevření odsunutého nádraží. Jinak Brno zkolabuje. To nepřestaneme na základě průkazných dat tvrdit, ať už bude dopravu řídit kdokoliv,“ uzavírá náměstek Hollan

 „V oblasti koncepce dopravy, ale i správních činností jsme začali více komunikovat se zástupci městských částí, kteří vznáší na Odbor dopravy své požadavky. Ve spolupráci s koaličními partnery jsme založili expertní pracovní týmy, které mají za úkol řešit menší projekty a požadavky směřující na Odbor dopravy od občanů. Pracujeme také na dalším rozvoji a podpoře veřejné dopravy, kterou považujeme v rámci Brna a širšího okolí za stěžejní. Připravujeme na Odboru dopravy projekty, které nemusí být mnohdy hned vidět, neboť se ve většině případů jedná o investiční záměry, které spadají pod kolegu Richarda Mrázka. Z toho důvodu uvádíme přehledně, co všechno se nám za poslední necelé dva roky podařilo zadat či realizovat,“ dodává zastupitelka Ing. Hana Kašpaříková, která se na koncepci dopravy specializuje.

Podrobný soupis akcí realizovaných v úseku dopravy na základě koaliční smlouvy

Žít Brno · ·