Žít Brno akceptuje výzvu italského premiéra k přijetí pár desítek migrantů

Brno, 19. 7. 2018 – Hnutí Žít Brno se rozhodlo zareagovat na výzvu italského premiéra Giuseppeho Conteho, který Andreje Babiše pozval do Říma v reakci na to, že odmítl  přijmout byť jen část z 450 uprchlíků zachráněných ve Středozemním moři. Conte chce Babišovi situaci osobně vysvětlit. My výzvu premiéra Conteho k poskytnutí útočiště části uprchlíků i jeho pozvání do Říma přijímáme. Již nyní žije v Brně přes 2000 lidí ze zemí, kde je nadpolovičním náboženstvím islám, z toho přes 1000 arabsky hovořících.  Pár desítek lidí navíc nemůže způsobit žádný problém. Rádi bychom pozvali Andreje Babiše do Brna, aby se přijel podívat na vlastní oči na tisíce cizinců, kteří tu žijí.

Barbora Antonová, lídryně kandidátky Žít Brno: „Už nás nebaví dívat se, jak Andrej Babiš strká hlavu do písku. Babiš se odmítá o migraci trvale bavit, zřejmě mu to vychází špatně v průzkumech. Vytváří z nás tak zemi, která není solidární vůbec s nikým. Česká republika je ale součástí Evropské unie a otáčet se k partnerům zády je nedůstojné. Nechceme se nadále před celou Evropou stydět a chceme chránit čest České republiky. Migraci prostě řešit musíme, a tím řešením určitě není to, že ji budeme ignorovat. Proto chceme s italským premiérem jednat a v tomto duchu ho budeme dopisem oslovovat.“

Martin Freund: „Brno vždycky bylo mnohonárodnostní  město. A je jím i nyní, kdy zde žije několik desítek tisíc cizinců, včetně muslimů, s nimiž není žádný problém. Brno k integraci cizinců přistupuje zodpovědně – právě předevčírem porada vedení města Brna schválila tvorbu Strategie integrace cizinců. Strategii chystáme ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, které brněnský přístup k cizincům dává za příklad ostatním. Přijetí pár desítek lidí se rozhodně nebojíme.“

Matěj Hollan: „Jednat s Itálií je logické o to víc, že zde už několik let vytváříme partnerství s festivalem Meeting Rimini, který byl inspirací pro zdejší Meeting Brno, jenž vznikl z akce Rok smíření. Osobně jsem byl v Itálii na festivalu před dvěma lety a měl jsem možnost slyšet zdravici primátora Vokřála, který italskému publiku mimo jiné vzkázal, že Brno je k přijímání uprchlíků nakloněno.“

Ze zdravice primátora města Brna pro Meeting Rimini 2016: „Naším cílem v roce 2015 bylo, aby Rok smíření vytvořil tradici, která pomocí historické reflexe umožní Brňanům mimo jiné lépe nahlédnout aktuální situaci v Evropě.  Doufali jsme, že jim pomůže vnímat uprchlickou krizi racionálně a bez zbytečné hysterie. Jako primátor i jako občan Brna jsem byl přesvědčen, že moji spoluobčané přijmou s pochopením a uznáním, že město je připraveno příchod potenciálních uprchlíků koncepčně řešit, a to v úzké spolupráci s centrálními institucemi a bezpečnostními složkami.

Bohužel jsme ovšem i v Brně zaznamenali vzedmutí vlny iracionální nenávisti vůči uprchlíkům i nekonfliktním vyznavačům islámského náboženství.  To mne definitivně přesvědčilo, že Rok smíření byl začátkem a že byl, obrazně řečeno, příliš krátký. Že nejen Brňany, ale celý český národ čekají ještě léta smiřování, odpouštění a nalézání vnitřní svobody a důstojnosti, která by se měla projevit respektem ke svobodě a důstojnosti druhých.

Stále ještě totiž platí slova brněnského rodáka, dnes slavného francouzského spisovatele Milana Kundery, že Češi vždycky hranice spíš střeží, než je překračují. Ačkoliv – dodávám já – mnoho příslušníků českého národa v nepříliš vzdálené době na vlastní kůži poznalo, že před nesvobodou a zvrácenou ideologií je třeba hledat útočiště daleko za hranicemi vlastního domova. Je pro mě nepochopitelné, že tato bolestná zkušenost dnes tak málo rezonuje v myslích a srdcích současných Čechů ve vztahu k migrantům, kteří prchají před násilím, válečnými hrůzami či ideologickými a rasovými čistkami.“

Primátor svým projevem pro italské publikum navázal na svoje dřívější vyjádření, kdy na svém facebooku uvedl:

„Osobně považuji pomoc lidem v nouzi za morální povinnost. Jsem proto rád, že se v rámci úterní schůze Rada města Brna migrací uprchlíků do Evropy zabývala a že je město schopné těmto lidem pomoc. V případě akutní nouze se Brno může ujmout až několika desítek běženců, dočasně je ubytovat ve svých ubytovnách určených pro potřeby sociálně slabých občanů a poskytnout jim hygienické zázemí, stravování a základní zdravotní péči. V Brně sídlí i státní zařízení, která disponují lůžky a zdravotnickým materiálem, jsou zde charitativní a neziskové organizace, jež mohou v případě potřeby také pomoci. Město také nedávno přispělo ke vzniku Potravinové banky, která by v první fázi mohla běžencům nabídnout potraviny.“ (kráceno)

 

Barbora Antonová: „Jsem ráda, že v hnutí ANO existuje postoj vyvažující zaslepenost a bezohlednost, že brněnský primátor mluví normálním proevropským jazykem a dokazuje, že hlasem české politiky nemusí být jenom ustrašenost. Ostatně právě za svoje humanistické postoje, zejména za vyjádření lítosti nad osudem německy mluvícím Brňanům, kteří byli obětmi krutostí během divokého odsunu po 2. sv. válce, Petr Vokřál obdržel nedávno nejvyšší státní německé vyznamenání, Záslužný řád Spolkové republiky Německo.“

Martin Freund: „Uvědomujeme si velmi dobře, že přijímat stovky tisíc uprchlíků ročně by bylo neudržitelné. V takto masovém měřítku je integrace nesmírně obtížná. Bavíme-li se však o symbolické pomoci a přijetí pár desítek lidí, abychom ze sebe smyli stigma nenávistné země, měli bychom to udělat.“

 

Kontakty

Barbora Antonová, 732632019

Martin Freund: 728769271

Matěj Hollan, 774956148

chcu@zitbrno.cz

Matěj Hollan · ·