Tak určitě toho bylo docela hodně.

z předkoaličních jednání. Foto Petr Kozelka, Právo

z předkoaličních jednání. Foto Petr Kozelka, Právo

1. Vyjednávací tým na velké radnici vznikl ve složení z prvních čtyř zastupitelů, tedy Matěje Hollana, Hanky Kašpaříkové, Jiřího Ulipa a Karly Hofmannové.

Jednání o čtyřkoalici složené z ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a SZ bylo překvapivě pohodové a všechny dílčí rozepře o počtu té které strany v Radě či názorové rozpory ohledně polohy nádraží jsme překlenuli během krátké chvíle. Hned v pátek 17. října lídři všech těchto stran podepsali Dohodu o koaliční spolupráci, kterou jsme obratem zveřejnili na webu a Facebooku a vyzvali jsme veřejnost, ať se k ní vyjadřuje. V sobotu 25. října jsme pak doplněnou Dohodu poslali hnutí ANO, které zapracuje i doplnění ostatních stran, a během tohoto týdne bychom měli dospět k finálnímu textu koaliční smlouvy. Hodláme ji podepsat v pátek 31. října v odpoledních hodinách.

Dle prozatímní Dohody nám připadne post náměstka pro kulturu, sociální věci a zdravotnictví, který bude zastávat Matěj Hollan, a radního pro otevřenost, což bude Pirát Jiří Ulip, specialista na otevřená data a informační systémy.

Naše jednání probíhají všude

Naše jednání probíhají všude

Dohoda v koalici je taková, že všichni budou moci „kafrat“ do všeho. Není to tak, že my sami bychom ultimativně určovali, co se děje v kultuře, a někdo jiný by zase dělal například celou dopravu. Protože v Radě zasednou veskrze lidé, kteří umí přemýšlet a rozumí mnoha oblastem, měla by být Rada daleko více pracovním orgánem, kde budeme o jednotlivých věcech debatovat a skutečně politicky rozhodovat na základě kvalifikovaného uvážení. A budeme zveřejňovat jmenovitá hlasování Rady, stejně tak jako jmenovitá hlasování komisí Rady, která budou konečně otevřena i pro nezastupitele a pro odborníky.

Mezi všemi stranami je sdílený názor, že město musí daleko více do svého chodu zapojit občany všeho druhu – aktivisty, byznysmeny a vůbec všechny, kterých se jednotlivé politiky budou týkat, je potřeba zavést množství poradních sborů pro jednotlivé oblasti, udělat mnoho veřejných debat, zavést principy participativního plánování atp. Teprve pak lze činit dobrá rozhodnutí.

Martin Landa - náš nominant na starostu Brna-střed

Martin Landa – náš nominant na starostu Brna-střed

2. Jednání na Brně-středu, kde jsme vyhráli před hnutím ANO, se vyvíjí o poznání pomaleji. První oťukávací rozhovory proběhly hned ze soboty na neděli po volbách. Pak jsme všichni záměrně čekali, jak dopadnou jednání na velké radnici, a teprve následně jsme zahájili ostrá vyjednávání. To, co určitě víme, je, že jako vítězové voleb chceme mít zásadní vliv na fungování centrální městské části, protože právě zde se mohou nejvíce zhmotňovat rozhodnutí činěná velkou radnicí a zde také můžeme nejlépe realizovat náš program.

3. Naši kandidáti se také činili na městských částech, kde kandidovali. Hanka Kašpaříková se sdružením Žijeme zde v Tuřanech vyhrála a usiluje o post místostarostky. Sdružení Občanů Lesné, kde kandidovala na čelním místě Karla Hofmannová, zase zvítězilo na Brně-severu. Zatím však bylo obejito hnutím ANO, které uzavřelo koalici s dosud vládnoucí ČSSD, což je poměrně podivné vzhledem k tomu, že výsledky voleb jasně ukázaly to, že lidi na Brně-sever chtějí dát šanci někomu jinému. K dokreslení poměrů na Brně-severu připojujeme dvě fotografie výstavy studentů architektury na poliklinice na Lesné. První fotografie je před zásahem radnice, druhá po zásahu 🙂

Žít Brno Sever

před

Brno Sever

po

Jakub Kořínek se dostal na kandidátce Zelených a nezávislých do zastupitelstva Kohoutovic, kde odešli do opozice. Pavel Reich uspěl na Brně-jihu na kandidátce Zelená republika a patrně usedne v Radě spolu s ANO.

4. Kromě koaličních jednání jsme se už stačili potkat s lidmi z oblasti kultury, tedy s lidmi z Národního divadla či Turistického informačního centra, informovali jsme se o stavu projektu modernizace Železničního uzlu Brno, Petr Kalousek se sešel se zástupci Nakoleona skrz dopravu na Úvoze, a setkali jsme se s neziskovkami zabývajícími se sociální oblastí – Martin Freund už zahájil seznamovací kolečko se Společností Podané ruce či IQ Roma servisem a chystá se na další. V této oblasti je nutné ihned zahájit intenzivní dialog, protože celou problematiku sociální vyloučenosti, závislosti na hazardu, alkoholu, drogách, nucené prostituce atd. lze řešit pouze v úzké součinnosti s neziskovým sektorem. Jak bylo vyjednáno v Dohodě o koaliční spolupráci, tuto oblast chceme více podpořit i finančně a ukázat, že sociální politiku lze dělat i jinak, než že budeme lidi v nouzi vyhánět z očí slušné veřejnosti.

5. Ozvalo se nám už taky několik whistleblowerů, aby nás seznámili s prapodivnými praktikami a finančními operacemi v různých městských firmách či přímo na magistrátu. Nic konkrétního v ruce nemáme, ale zajímavé tipy, kudy mohou odtékat peníze, ano. Víc jasno v tom udělá rozkrytí smluv v městských firmách, k čemuž jsme učinili první krok již v pondělí po volbách. Hanka Kašpaříková podala podle zákona o obcích žádost ke všem městským firmám o poskytnutí seznamu všech uzavřených smluv za poslední roky.

Naším velkým zájmem je, aby přechod z utajování na transparentnost nebyl jen naší aktivitou, ale společným systémovým postupem celého vedení města. To, aby město bylo řízeno průhledně, je prvním a nezbytným krokem k dobrému řízení města.

titulka Respektu

6. A taky jsme byli v množství médií, protože o náš volební úspěch byl enormní zájem. Namátkou: Respekt, Týden, Právo, 168…

A co nás čeká v dalších dvou týdnech? Nejprve je třeba uzavřít finální koaliční smlouvu a domluvit se na složení koalice na Brně-středu. Následně na ustavujících zastupitelstvech musíme být zvoleni do funkcí a převzít tak skutečnou zodpovědnost za řízení města. Čekají nás taky desítky schůzek s úředníky, byznysmeny, řediteli divadel, občanskou sférou a ohlašovateli korupčních praktik, dále debaty o změnách rozpočtu na rok 2015, přebrání záštity nad konáním různých akcí a tak. Hned jak si to trochu sedne, což je zhruba onen horizont dvou týdnů, hodláme začít s pravidelnými diskuzními setkáními platformy kolem Žít Brno a Pirátů, kde se chceme nějak strukturovaně bavit o různých tématech. Chceme naše hnutí přetvořit nikoliv do podoby uzavřených stranických jednání, ale do široce otevřené platformy, kde bude moct každý, kdo bude chtít, uplatňovat svoje postřehy a nápady a tím ovlivňovat budoucí podobu města.

PS: Pro ty, co nám přispěli na kampaň 1500 Kč a výš, bude dělat v sobotu 1. listopadu naše předsedkyně a stařešina strany Bára Antonová u sebe doma v sídle strany na Zemědělské 72 večeřu. Jak se říká u nás v Brně, přijďte pobejt 🙁

U Báry doma

Matěj Hollan · ·