Uběhly skoro dva roky od doby, kdy nové vedení města nastoupilo do úřadu. Je proto čas ukázat, jak postupují práce na tvorbě kulturní politiky, strategického dokumentu města, podle něhož by se dalo fungovat dalších mnoho let.

Dnes se v oblasti kultury řídíme v zásadě vlastními pocity a „zvykovým právem“, což je na úrovni největšího města České republiky (protože Praha je kraj) nevhodné. Jistě si teď říkáte „OMG, další zbytečný cár papíru, k čemu to je, k ničemu.“

Město však musí jasně definovat, co chce, kdy to chce, proč to chce. A to ve všech oblastech, které spravuje – doprava, bydlení, sociální péče, kultura. Strategický plán by měl chytře a závazně definovat, kam se dané odvětví posune, jaké role v tomto procesu bude hrát městská administrativa a jaké samotní aktéři.

Když se nám tohle všechno podaří sesypat na hromadu a popsat, dokážeme to do budoucna nastavit lépe, tak aby veřejné prostředky byly vynakládány co možná nejvíc adekvátně a aby celá kulturní a kreativní scéna mezi sebou komunikovala a vzájemně si pomáhala.

Jdeme na to jinak

Oproti předchozím strategickým dokumentům v oblasti kultury je nová strategie zpracována participativním způsobem. Pro tento proces je v současné době využívána platforma Brněnského kulturního parlamentu a jeho dvanácti advokačních skupin, které jsou rozděleny podle jednotlivých kulturních a kreativních průmyslů.

Do participačního procesu se aktivně zapojilo přes 200 zástupců kulturní a kreativní scény v Brně a uskutečnilo se již třicet schůzek advokačních skupin a tři schůze parlamentu. Čtvrté zasedání Brněnského kulturního parlamentu se uskuteční koncem listopadu. V České republice se jedná o novátorskou platformu, která čerpá ze zahraničních vzorů.

Víme, že mnohé z vás to obtěžuje a nebaví. Chápeme to. Stavění politiky zezdola, což je směr, kterým jsme se rozhodli jít, může být otravný a zdlouhavý. Ale jsme si jisti, že to bude ve výsledku daleko kvalitnější, než kdyby se sešlo pár vyvolených „moudrých hlav“, které by vám všem posléze říkali: „Toto je kulturní politika, kterou má město děla, protože my, vyvolení, si to myslíme.“ Takový dokument by pak byl po právu kritizován a odmítnut.

Co nás čeká a nemine

Cesta participace byla z výše uvedených důvodů jediná možná. Je skvělé, že se ji navzdory časové náročnosti věnuje tolik lidí a tady je soupis toho, co se zatím podařilo udělat a co nás čeká:

– Byly dokončeny SWOT analýzy jednotlivých kulturních a kreativních odvětví. Vyplynulo z nich, že Brno má nebývale pestrou a houževnatou kulturní a kreativní scénu, která má obrovský potenciál zásadním způsobem zvyšovat kvalitu života ve městě a rovněž ovlivnit vnímání Brna za jeho hranicemi. Zároveň odhalily nedostatky tkvějící v chybějících prostředcích na provoz a v absenci kvalitní podpory ze strany města. Jsou transparentně zveřejněny na webu kulturniparlament.brno.cz

– Činnost tzv. advokačních skupin budeme utlumovat a postupně přesouvat do virtuálního prostředí, abychom vás nezahltili lavinou schůzek. Naopak budeme formovat nové pracovní skupiny dělené dle témat vyplývajících z předchozích fází plánování (např. vzdělávání, financování, podpora, propagace, prostory, participace, spolupráce, veřejný prostor). Máme ambici pojmout kulturu skutečně zeširoka, aby to nebyl úzkoprofilový od reality odtržený cár papíru, ale dokument reagující na všemožné potřeby města

– Během podzimu dokončíme sběr analytických podkladů, uzavřeme strategickou část plánování (vize, hodnoty, cíle) a začneme s programovou částí strategie, tedy co se má do budoucna dít. To je samotným smyslem vzniku kulturní politiky, která pak má být trvalá. Stihneme ji dokončit tak, aby se její závěry mohly projevit již do rozpočtu na rok 2018, abychom za tohoto volebního období zvládli nastoupit novou etapu v brněnské kultuře.

– na konci listopadu proběhne 4. Brněnský kulturní parlament

Tolik alespoň ve zkratce poslední velké novinky z brněnské kultury. Společně dojdeme během jednoho roku k výsledku, který bude stát za to a podobu brněnské kultury posune o velký kus. Těším se na to.

Matěj Hollan · · Štítky: , , ,