Po volbách na nás začalo padat plno věcí – kulturní politika, referendum o nádraží, územní plán, brněnské nemocnice, stav investic, stav TICu – a jedním z těchto padajících věcí bylo i brněnské výstaviště. Firma Veletrhy Brno, která vlastní a provozuje brněnské výstaviště, je z 61 % vlastněna německou firmu Messe Düsseldorf (která je „veřejnou“ firmou samosprávnými celky). 34 % zde má Statutární město Brno, které tedy vystupuje jako minoritní akcionář. Proč je to tak, proč město nevlastní 100 % a nepronajímá „jen“ služby, to je věcí historie.

Nyní město stojí před faktem, že Messe Düsseldorf se chce svého podílu zbavit. O tomto faktu se ví už několik let, proto pro nás bylo po převzetí vedení města poměrně překvapivé, že není v tomto směru uděláno vůbec nic pro to, aby město mohl vůbec uvažovat, zda podíl od Düsseldorfu odkoupí, nebo zda to přenechá nějakému jinému zájemci, nebo jestli se nepokusí s prodejcem přece jenom domluvit na další spolupráci. No – ať jsem upřímný, překvapivé to vlastně není, protože ve fázi 0 jsou i další zásadní projekty, na kterých se tady podle bývalého vedení „bóchalo fest“, jako třeba obnova fotbalového stadionu za Lužánkami či stavba koncertního sálu, kde se jaksi prošvihla možnost čerpat na tuto stavbu evropské peníze. Kdo nic nedělá, nic nepokazí, ale taky nic nezrealizuje – tiskovou konferencí ještě nikdo nic nepostavil.

Ve vedení města jsme si řekli, že požádáme düsseldorfské o strpení a zdá se, že pochopili, že nejsme schopni za měsíc od nástupu říct nějaké finální stanovisko, když se před tím několik let nedělalo nic. Primátor Vokřál s primátorem Düsseldorfu – které z poloviny či z většiny veletržnickou firmu Messe Düsseldorf vlastní – nedávno domluvil, že jasno bude mít město během tohoto roku.

Koalice tedy nyní musí řešit hned několik věcí. Třeba to, jestli je možné, aby město samo odkoupilo podíl a pak teprve hledalo provozovatele celého areálu výstaviště, případně si tam veletrhy pořádalo samo. Nebo zda je třeba již teď domluvit nějakého silného zahraničního strategického partnera, který by celý proces modernizace veletrhů absolvoval s námi a posléze tam veletrhy pořádal. Je asi jasné, že stávající olbřími plocha výstaviště je příliš velká, že veletrhy se musí zmenšit, koncentrovat, aby byly udržitelné a konkurenceschopné. A když se tedy část plochy dnes určená pro vystavování opustí, tak co s ní – máme ji prodat? Nebo si ji developovat sami? Má tam vzniknout park? Rezidenční čtvrť? Parkoviště? Kampus? Tyto otázky si musí město nyní bleskurychle položit a v dohledné době na ně nalézt odpověď. Konkrétně to znamená, že jsem vedl již několik jednání s představiteli vídeňských veletrhů, které prošly v nedávných letech zásadní přeměnou, která byla realizována v součinnosti města Vídně a celosvětové veletržnické firmy, výstavní území bylo zásadně zmenšeno, prodáno a na místě bývalého výstaviště dnes stojí univerzity, budovy nadnárodních firem a kolem výstaviště roste nová zástavba, výstaviště prosperuje a Vídni vydělává ročně pěkné peníze. Poměrně zajímavá inspirace, jako ostatně všechno ve Vídni.

Město si musí udělat obchodní studii, jak velké veletrhy dávají v Brně smysl, musíme mít představu, jaké veletrhy zde chceme, zda se orientujeme na tuzemský či zahraniční trh, jestli si chceme budovat nějaké svébytné postavení mezi evropskými veletrhy, či být součástí nějaké silné sítě. Musíme si taky udělat něco jako územní studii, abychom věděli, které pozemky se mohou využít na jaké účely, které pavilony lze případně přetvořit k jinému využití a začít za tím cílem oslovovat možné investory či si zajišťovat dostatečné prostředky na investice, pokud by to dělalo město ve vlastní režii.

Práce je to jako na kostele, ale dává to smysl. Stejně jako u všeho dalšího se člověk – pokud si nechce uzurpovat patent na rozum – velmi snadno dostane k lidem, kteří k tomu mají co říci, ve výstavnictví strávili většinu života a mají důvod a zájem, aby do budoucna brněnské veletrhy dobře fungovaly. Doufám, že během několika měsíců budeme schopni düsseldorfským partnerům představit naší vizi a budeme schopni garantovat, že po jejich pravděpodobném odchodu budou veletrhy a celý ten obrovský areál fungovat tak, aby to bylo ku prospěchu jak byznysu, tak města.

Matěj Hollan · · Štítky: