Dobrá věc se podařila. Nové vedení Jihomoravského kraje pošle do Brna 50 miliónů korun na financování kulturních organizací s celokrajským významem. Proč je to boží, co tomu předcházelo a co to znamená do budoucna?

Prakticky ihned po nástupu do funkce náměstka jsem musel řešit jednu velkou a podstatnou věc – Brno má obrovský rozpočet na kulturu a stejně to pořád nestačí. Město totiž musí z vlastního financovat několik divadel, operu, balet, filharmonii, zkrátka klasické umění, což jsou všechno extrémně nákladné věci, pokud mají být v nejvyšší možné kvalitě (což v Brně jsou). Není to ovšem jenom problém Brna, prakticky všechna větší města – kromě Prahy – mají tento problém. Stát totiž podporuje pouze kulturní organizace v Praze, ačkoliv i v Brně hrajeme toho stejného Janáčka. Rozpočty měst nejsou nafukovací, kultura je vždycky tak trochu Popelkou, platy zaměstnanců jsou malé, ti nejschopnější umělci (ale i lidé ze zákulisí) odchází do Prahy či do ciziny a s nimi i kus naší národní kultury.

Kromě navýšení rozpočtu jsem proto začal intenzivně jednat se státem a s krajem, aby se i oni začali podílet na financování brněnské kultury a ulevili tak městské kase. U bývalého hejtmana Haška jsme příliš nepochodili, ten posílal do Brna jen 10 miliónů korun, ačkoliv polovina návštěvníků brněnských divadel jsou mimobrněnští, a tvrdil, že další peníze v rozpočtu kraje nejsou.

Prosincové rozhodnutí krajského zastupitelstva podpořit brněnskou kulturu vysokou finanční částkou 50 miliónů korun je proto přelomové a představuje precedens pro ostatní města, která se potýkají se stejným problémem. Nechci však, aby zůstalo u jednorázové injekce a budu dále jednat o tom, aby mezi městem a krajem byla uzavřena několikaletá smlouva zajišťující brněnské kultuře stabilní finanční prostředí, jako je tomu v západních zemích. Jedině za takových podmínek může vedení kulturních organizací vytvářet dlouhodobé plány a kultura se může rozvíjet bez ohledu na rozmary politiků, z čehož mají užitek hlavně návštěvníci.

Obdržené finance nám tak umožní například pokrytí ztrát Národního divadla Brno a Filharmonie Brno během oprav Janáčkova divadla, provozní náklady přístavby dílen a skladů Městského divadla Brno, mzdové náklady Knihovny Jiřího Mahena, a také navýšení příspěvků na festivaly Janáček Brno, Maraton hudby, JazzFestBrno a projekt Měsíc autorského čtení. Navíc do dotačních řízení na kulturu se dostane 30 milionů korun. Na nezřizovanou kulturu tak bude vyčleněno celkově přes 40 milionů korun, což bude více, než jsme se zavázali před volbami v koaliční smlouvě.

Věřím, že rovněž česká vláda, respektive Ministerstvo kultury dodrží svůj slib z našich společných jednáních a ještě před koncem svého funkčního období nastaví systém vícezdrojového financování české kultury i ze své úrovně. Tím by se městu ještě více uvolnily ruce a mohlo by efektivněji přerozdělovat finance.

 

Matěj Hollan · · Štítky: , , ,