Jihomoravský kraj zítra schvaluje rozpočet na rok 2016. K návrhu může každý obyvatel zaslat svou připomínku. Jako občan Hollan jsem si jednu takovou připomínku vznesl, mám na to ostatně nárok. Požádal jsem kraj o příspěvek 120 milionů korun na brněnská divadla.

Totéž učinilo i město Brno na svém včerejším zasedání Rady. Důvod je prostý – v nedávné době bylo městu Brno Ministerstvem financí oficiálně sděleno, že Jihomoravský kraj má na svém účtu peníze pro podporu divadel a orchestrů, které dostává od roku 2004 v rámci rozpočtového určení daní.
Kde teda ty peníze jsou? V čem je hejtman rozpustil, když je do Brna neposlal? Nebo že by měl protentokrát Hašek pravdu a peníze na brněnskou kulturu leží na účtech českého státu?

Pokud se ukáže, že Babišovo Ministerstvo financí nám zaslalo nepravdivé údaje a na vině za strádání regionální kultury nejsou kraje, ale stát, jsem připraven se hejtmanovi Haškovi okamžitě za náš vysoký nárok na rozpočet Jihomoravského kraje omluvit a požádat ho o součinnost ve věci usilování o násobně větší zapojení státu na financování živé kultury.

Do brněnských divadel přitom proudí značná část návštěvníků mimobrněnských. Na provoz divadel, orchestrů a sborů přesto stát a kraj přispívají jen pitoreskní částkou kolem 2 %. Zbylých 98 %, tj. takřka tři čtvrtě miliardy korun jde z rozpočtu města Brna. Kultura je přesto značně podfinancovaná.

Hejtman Hašek město Brno za „politickou provokaci“ řádně vyplísnil. O vícezdrojovém financování kultury jsme přitom s vedením kraje diskutovali opakovaně. Zásadní jednání se uskutečnilo 7. dubna na půdě Jihomoravského společenství, kde se setkala zástupci Brna a Kraje se zástupci Ministerstva kultury.
Ve zbytku svého vyjádření vyjmenovává hejtman Hašek všechno dobrodiní, co kraj pro Brno udělal, naprosto však opomíjí jednu nepodstatnou maličkost – kraj dle sdělení Ministerstva financí peníze na brněnskou kulturu má, protože mu je posílá stát v rámci rozpočtového určení daní.

Znova se tak ptáme – kde ty „prachy“ jsou? U Haška, nebo u Babiše?
Podrobněji:

Žádost o 120 miliónů korun na brněnskou kulturu je reakcí na stanovisko Ministerstva financí, které ve svém dopise Radě města Brna uvedlo, že peníze na spolufinancování brněnské kultury jsou začleněny v příjmech kraje. Bylo doporučeno „řešit problémy s financováním kulturních institucí poskytujících služby v rámci celého regionu především na úrovni kraje.“

Dle názoru Ministerstva financí tedy kraje disponují dostatečnými prostředky ke spolufinancování provozních nákladů významných kulturních organizací, které jsou zřizovány z úrovně obcí, což bylo uvedeno v odpovědi Ministerstva financí ČR. Citujeme z odpovědi ministra Babiše: “…Dále je třeba vzít v úvahu, že v roce 2004 byly sníženy výdaje kapitoly 334 – MK o objem výdajů rozpočtovaný v kapitole na podporu divadel a orchestrů. Prostředky byly pro přechodnou dobu (v roce 2004) rozpočtovány v kapitole VPS a poskytovány krajům formou dotace a od roku 2005 byly zahrnuty do rozpočtového určení daní pro kraje. Tyto prostředky by měly být doplňkovým zdrojem pro financování divadel na nadregionální funkce.“

Městu Brnu je jedno, zdali na českou kulturu v Brně přispěje významným podílem stát nebo kraj. My jen spolu s ostatními městy tvrdíme, že není možné, aby takřka ze 100 % financovala živá umění města. Nejedná se o kulturu brněnskou (ostravskou, olomouckou, plzeňskou, ad.), ale o českou kulturu, která je realizována v různých městech. Stát však v oblasti živých umění sype peníze ve znatelné míře pouze do Prahy do Národního divadla a České filharmonie. Ostatní soubory hází přes palubu a nechává vše na bedrech měst. Tím národní kultura trpí, protože výsledkem jsou nutně podfinancována divadla, orchestry a sbory, které nemohou řádně plnit svoji funkci.

Jisté je, že vláda neplní svoje vlastní vládní prohlášení, kde se píše, že „Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby.“ Dnes jsme na polovině tohoto slibu a před sebou má vláda již jen jeden další rozpočet.

Matěj Hollan · · Štítky: , , ,