Dnes podal Národní památkový ústav na Ministerstvo kultury návrh na zpamátnění bývalé Káznice na Bratislavské. Město Brno jako vlastník nemovitosti bude usilovat o to, aby objekt za památku prohlášen nebyl, protože by to vedlo ke konci projektu Kreativního centra v daném místě a paradoxně k další devastaci objektu.

Stručně z historie: Bývalá Káznice zažila hodně nepěkných chvil. Bylo v ní v dřívějších staletích vězení, sirotčinec, sídlilo tam gestapo, bylo tam vězení pro politické vězně. Trpěl zde například Jan Zahradníček, kterému můj děda s mým otcem stavěli pamětní kříž sochaře Jana Šimka pod Petrovem.

V 90. letech minulého století sloužily budovy různým účelům – Moravskému zemskému archívu, Policii ČR aj. Stále více to chátralo. Kolem roku 2006 byla na stole varianta, že si to vezme jakýsi developer, který to zboří a postaví tam obchoďák nebo něco podobného. Naštěstí Brno tehdy řeklo, že si objekt převezme, protože je velice zajímavý a využitelný pro kreativní průmysly. Bylo to tedy Brno, které objekt zachránilo.

Od té doby pracuje město, vč. našich předchůdců na tom, aby zde vzniklo Kreativní centrum. Studie proveditelnosti potvrzuje, že pro podporu ekonomiky a rozvoje tohoto průmyslu jde o jednu z klíčových aktivit. Máme podrobně zmapovánu situaci v Británii, Holandsku, Lipsku a víme, že oživlá Káznice pomůže nejen kreativnímu průmyslu, ale i kultuře a co je moc důležité, oživí lokalitu Bronxu, vznikne zde nízkoprahová nabídka volnočasových a vzdělávacích aktivit. V rámci zlepšování kvality života v této lokalitě jde o jednu ze zásadních věcí.

Cely smrti budou zachovány

V rámci rekonstrukce objektu samozřejmě počítáme s tím, že cely smrti, barokní kaple a další cenné prostory zůstanou zachovány pro příští generace. Počítáme s vybudováním „pomníku“, který bude důstojnou a současně přitažlivou formou sdělovat, co se tam dělo v dobách minulých. Hodláme v digitální podobě zachovat „historickou“ podobu Káznice tak, aby při průchodu chodbami a místnostmi Kreativního centra bylo možné zobrazit si i stav, jak to vypadalo dřív.

Máme unikátní příležitost dosáhnout na dotaci minimálně ve výši 50 %, díky které to budeme schopni realizovat. Káznice je totiž nyní v hodně špatném stavu, desítky let se o ní nikdo nestaral, zatýká do ní, bortí se krovy, zarůstá.

Bez dotací to ale nebudeme schopni udělat. Bez toho, aniž by se bývalé Káznici vetkla nová náplň, nový život, to bude nadále jen chátrající barabizna. Taková „památka“, do níž nikdo nebude investovat a která bude kvůli svému stavu trvale znepřístupněna, je k ničemu.

Kvůli tomu, abychom dali jasně na jevo, že máme zájem o zachování historicky důležitých míst, jako jsou cely smrti, vznikla na podzim historická skupina a na základě jejich požadavků se upravil aktuálně probíhající projekt sanace, aby nedošlo k poškození cenných míst a historici budou jednou ze skupin, která bude určovat budoucí využití objektu. Vedoucími této skupiny, s nimiž postupujeme v plném souladu, jsou bývalá ústavní soudkyně a brněnská primátorka Dagmar Lastovecká a Michal Doležel.

Je nám proto velmi líto, když se nyní rozhodla část lidí zabývajících se historií, že se objekt pokusí prohlásit za památku. Věřím, že Ministerstvo kultury pochopí, že pro to, aby byla minulost tohoto objektu důstojně připomínána, je zapotřebí objekt opravit a dát mu nový obsah. Prohlášení za památku znamená konec pro Kreativní centrum, konec oživování této části lokality a další devastaci objektu.

Rád dlouhodobou pozici města budu veřejně obhajovat a vysvětlovat, proč děláme co děláme a věřím, že si to obhájíme a orgány památkové péče nám dají za pravdu.

Matěj Hollan · · Štítky: ,