Po volbách všechny informace zveřejníme

Brno, 6. 10 – Politické hnutí Žít Brno a Česká pirátská strana provedli monitoring, jak městské firmy spadající přímo pod Statutární město Brno (ne)zveřejňují informace o platech ředitele a odměnách pro osoby v představenstvu a dozorčích radách. Výsledek je očekávatelný – zákon o svobodném přístupu k informacím městské firmy až na STAREZ nedodržují. Brněnské vodárny a kanalizace navíc uvedly, že jsou soukromá firma a nemusí ukazovat nikomu nic. To je pěkná vizitka stávajícího vedení města. Žít Brno s podporou Pirátů deklaruje, že ihned po svém zvolení zažádají jejich zastupitelé o tyto informace a zveřejní je.

Matěj Hollan, lídru kandidátky Žít Brno s podporou Pirátů: „Utajovat, utajovat, utajovat. To je výsledek osmiletého Onderkova panování. Poslal jsem žádost o odměny členů představenstev a dozorčích rad a o platech ředitelů všem společnostem v jednom hromadném emailu s otevřenou kopií. Firmy mi poslaly věcně a někdy i formulačně zcela stejné zdůvodnění, proč mi informace o platech ředitele nemohou dát. Prý se jedná o soukromoprávní vztah. Přitom je jasné a je to opakovaně judikováno, že platy na řídících postech veřejných společností jsou veřejnou informací. Autor zákona o svobodném přístupu k informacím, Oldřich Kužílek, to může potvrdit.“

Jiří Ulip, trojka kandidátky, Pirát: „Piráti platy ve veřejné správě rozkrývají dlouhodobě. Je srandovní, že se nám snaží namluvit, že platy řídících manažerů jsou utajované informace. My si platíme dopravní podnik, občané Brna platí za vodu či odpady, není možné, abychom nevěděli, kolik berou lidé, kteří naše firmy řídí. Městské firmy nejsou soukromé podniky, jsou to naše veřejnoprávní podniky a všichni máme právo vědět každý detail z jejich fungování. Piráti slibují, že ihned, jak budou mít podle zákona o obcích coby zastupitelé možnost, všechny tyto údaje zveřejní.“

Matěj Hollan: „Městské firmy jsou přímo podřízené městu, to kdykoliv může vyměnit jejich orgány a tedy i vedení, ale neustálé mnohaleté porušování zákona evidentně tím důvodem není. Onderkovy firmy porušují zákon dlouhodobě, nestačilo, že jsem nad nimi vyhrál u krajského, Nejvyššího správního i Ústavního soudu, porušují zákon znova a znova a odmítají sdělit informace o platech. Třešničkou na dortu je absolutní neznalost zákona, protože ani jedno z odmítnutí žádosti o informace nebylo vyhotoveno formálně podle zákona.“

Kontakty:

Matěj Hollan, 774956148
Jiří Ulip, 776845776

Oslovené firmy:
Lesy města Brna „Informace ohledně pracovní smlouvy generálního ředitele a jeho odměn Vám nejsme oprávněni poskytnout, jelikož povinnost poskytnout tyto informace dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., se na generálního ředitele nevztahuje, neboť tento je ke společnosti vázán na základě pracovněprávního vztahu uzavřeného dle zákoníku práce  a jedná se tak o soukromoprávní oblast, na kterou se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje.“

Technické sítě Brno „Informace ohledně pracovní smlouvy generálního ředitele a jeho odměn Vám nejsme oprávněni poskytnout, jelikož povinnost poskytnout tyto informace dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., se na generálního ředitele nevztahuje, neboť tento je ke společnosti vázán na základě pracovněprávního vztahu uzavřeného dle zákoníku práce  a jedná se tak o soukromoprávní oblast, na kterou se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje.“

Brněnské komunikace sdělení o soukromoprávním vztahu

Dopravní podnik města Brna „Ředitel je k DPMB, a.s. vázán na základě pracovněprávního vztahu uzavřeného dle ZP, a tím se jedná o soukromoprávní oblast, na kterou se zákon o svobodném přístupu k informacím dle našeho názoru nevztahuje.“

SAKO sdělení o soukromoprávním vztahu

STAREZ „od 1. 3. 2011 do 30. 11. 2013 pobíral ředitel každý měsíc shodný plat ve výši 55.000,- Kč hrubého. Od 1. 12. 2013 dosud pak každý měsíc shodný plat ve výši 75.000,- Kč hrubého (plat byl zvýšen v souvislosti s přičleněním nových středisek).“

Teplárny sdělení o soukromoprávním vztahu

Brněnské vodárny a kanalizace „akciová  společnost  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  není  povinným  subjektem“

Matěj Hollan · ·