Jak dnes uvedla MF Dnes, Žít Brno má v nově vznikajícím půdorysu koalice šéfovat odboru dopravy.

Brno potřebuje akutně vyřešit všechny nahromaděné problémy – nedostavěné VMO, chybějící radiály, chybějící parkovací místa, chybějící tramvajové linky – a my víme, co pro to udělat.

Jsem si vědom, že mnoho lidí se zalekne, že Hollan rozpoutá zelený teror, pumpičkový teror, šalinový teror, pěší teror a zakáže auta, protože jsem ve skutečnosti převlečený Pol Pot. Ale stejně jako se nerozpoutal teror v kultuře nebo v sociální oblasti, nerozpoutá se samozřejmě ani v dopravě.

Naším cílem je nepřizpůsobovat město dopravě, ale dopravu městu! Zavedeme management parkování, který bude obsahovat síť záchytných parkovišť a parkovacích domů s inteligentním navigačním systémem a s funkční návazností na MHD, zavedeme systém rezidenčního parkování, vytvoříme efektivní systém podpory car-sharingu a elektromobility, zatraktivníme MHD (například zlevněním roční šalinkarty, zavedením expresních autobusových spojů), zaměříme se také na komplikované a nebezpečné křižovatky, které ohrožují chodce, řidiče i cyklisty, společně s investičním odborem zahájíme dostavbu VMO a rekonstruujeme přednádražní prostor. Samozřejmě ve spolupráci s našimi koaličními partnery.

Nejsou to zrovna malé cíle, ale jsem si jistý, že se nám velká část z toho povede, jako se nám povedlo stabilizovat situaci v brněnské kultuře a sociální péči.

Všichni stojíme ve stejných nekonečných kolonách, chodíme po stejných chodnících, jezdíme po stejných cyklostezkách, jezdíme stejnými šalinami. Mám zájem, aby se nám v Brně žilo dobře. A bez fungující dopravy to nepůjde.

Matěj Hollan · · Štítky: ,