Dnes a včera jsem absolvoval dvě schůzky, které mě mimořádně nakoply k dalším aktivitám.

První byla s paní Severínovou a týkala se ochrany kulturních památek, ale také možnosti prezentace tzv. Královské kaple, která stávala od 13. století do roku 1908 na dnešním Dominikánském náměstí. Mimochodem o částečnou záchranu této kaple, která je nejvíce spojovaná s královnou Eliškou Rejčkou a byla symbolem češství, se nejvíce zasloužili brněnští Němci. Byly to všechny brněnské německé kulturní spolky své doby, které protestovaly proti likvidaci kaple, zatímco těm českým to bylo veskrze jedno…

Druhá schůzka proběhla s kolegy z Archaia Brno a opět jsme se bavili o tom, že má obrovský smysl tematizovat kulturní a architektonické dědictví Brna a především pozitivně motivovat veřejnost. Nemálo lidí se dnes hrdě bije do prsou a přesvědčují nás o tom, jací jsou vlastenci tím, že si dají k profilové fotce vlaječku, zapálí někde ohně, nazpívají silácké písničky nebo se dostatečně sprostě vyjádří vůči cizincům, a přitom dokáží likvidovat stopy kulturního dědictví a skutečné prvky národní identity svojí pasivitou.

Všiml jsem si, že letos o prázdninách je v Brně mnohem více turistů, než v minulých letech. Možná, že skutečně zafungovalo velice pozitivní hodnocení Brna v prestižních zahraničních médiích, což je skvělé. Měli bychom si ale zároveň uvědomit, že to, co tady turisté ocení, nebude Velký Špalíček nebo mrtvé Spielberk office centrum, ale naopak stará architektura a genius loci, vycházející z historických kontextů. Jinými slovy právě historické hodnoty mohou být ekonomicky mnohem výraznějším artiklem, než něco nového, co postrádá kvalitu i ducha.

Mrzí mě, že nejvyšší představitelé země i kraje budují národní hrdost na podkladu nacionalismu a jasného vymezení se vůči cizí kultuře. Je to snazší práce, ale její zlé výsledky v podobě hysterie a blbé nálady vidíme kolem sebe. K tomuto přístupu se já uchylovat nikdy nechci, a tak se budu dál snažit o pozitivní formování. S kolegy jsme se domluvili na několika nápadech, které bychom ještě letos začali realizovat, a které by měly pro město Brno znamenat opravdový přínos.

Michal Doležel · · Štítky: , ,