Michal Doležel

uvolněný zastupitel JMK pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen RMČ Brno-střed, předseda Komise pro správu bytových domů RMČ, člen Komise výstavby, územního rozvoje a strategického plánování RMČ

Chcu

  • Zdravé město se zdravými lidmi
  • Upřednostňovat kvalitu
  • Dávat příležitost smysluplným projektům
  • Aktivní občany
  • Pohodové město

Nechcu

  • Město bez koncepce
  • Ulice s překážkami
  • Lidi bez naděje

Proč?

Základním elementem fungující demokracie je občanská společnost. Žádná politická reprezentace totiž neobstojí bez přímé účasti angažovaných občanů, kteří nebudou delegovat svoji odpovědnost a přání na politiky, ale naopak, budou se aktivně podílet na veřejném dění.
Rád bych proto aktivizoval občanský život ve městě, dával příležitost tvořivým lidem a smysluplným projektům a hledal pro ně finanční a jiné zázemí.

Pozornost chci věnovat také dobrovolnictví, které tvoří základ občanského aktivismu. Dobrovolníci by měli vědět, že jejich mnohdy každodenní službu vnímáme a oceňujeme ji. Jednou z možností, jak zvyšovat efektivitu dobrovolnické služby je vytvořit systém jednoduchých, ale účinných výhod (např. levnější městská hromadná doprava nebo vstupy do institucí zřizovaných městem).

Mojí ambicí je mimo jiné zkvalitňovat veřejný prostor. Zejména rekonstrukce ulic, náměstí, parků a památkových objektů by měla probíhat za větší součinnosti s odbornou veřejností a zvýšená pozornost by měla být věnována přípravě projektů. V oblasti ochrany nemovitých památek má Brno co dohánět. Nabízí se tak změna současného systému a účinnější spolupráce s Národním památkovým ústavem a Ministerstvem kultury.

Kvalitu by měli občané města pociťovat jak ve veřejném prostoru, tak i v komunikaci s městskými orgány.

Velké mezery má město ve svém sociálním systému. Mojí snahou je předcházet problémům vyvolaných na základě sociálních rozdílů, rasismu a xenofobie. V těchto oblastech se město neobejde bez spolupráce s neziskovými organizacemi.

Podporu si zaslouží projekty zaměřené na všestrannou sportovní přípravu dětí a mladých. Větší pozornost by ovšem měla být věnována také pohybu u starší generace a seniorů. Zdravé město tvoří pouze zdraví lidé.
Vize každého města by měla vycházet z jeho identity. V případě Brna je duch města dešifrovatelný jen stěží. Není potřeba uměle vytvářet tradice a rituály, ale spíše navazovat na historické paralely. Identita Brna, to je především několikasetleté soužití Čechů, Němců a židů, kteří tu po sobě zanechali dost tvořivé práce.

 

Krátce ke mně:

Narozený 1986 v Brně. Vystudoval jsem archeologii a etnologii. Od roku 1990 jsem v Sokole Brno I, kde jsem od roku 2013 místostarostou.
V Sokole, ale i mimo něj se snažím o propojení s občanským životem, s kulturou a uměním.
Organizoval jsem akce jako výstavu Slet sokolských plakátů v roce 2012 v Domě umění, festival Sokolské culturae v roce 2013 nebo festival Moje 20. století v letech 2011-2013.


Další zastupitelé


Díky, že nás podporujete!

Podle zákona 424/1991 Sb. jsme pro vás zřídili nový, úplně transparentní a zcela zvláštní účet 2001334132/2010 (Fio Banka)
Tady si ho můžete prohlídnout: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2001334132

Na náš starý transparentní účet 2400634319/2010 už prosím prachy neposílejte, museli bychom vám je vracet. (Prohlížet si ho ale můžete dál.)