Během výstavby sokoloven kladli sokolové značný důraz na jejich vnější architektonickou podobu. Tvůrci sokoloven se tak mnohdy stali významní čeští architekti a sokolovny tvořily dominantní objekty v urbanistické struktuře českých a moravských měst a obcí. „V rámci Jihomoravského kraje proto chci vytvořit program Obnovy sokolského dědictví, který bude zaměřený na citlivou rekonstrukci 10 nejcennějších sokolských staveb. Mezi ně patří například sokolovny v Brně-Komíně, Lysicích, Vyškově, Boskovicích, Drásově, Tišnově, Čejkovicích, Střelicích nebo Ochozu u Brna. Tento program chci realizovat k roku 2018 a symbolicky ho spojovat se 100. výročím vzniku ČSR,“ vysvětluje Michal Doležel.

Hlavním cílem je vytvořit centrálně koordinovaný a metodicky odborně řízený projekt na obnovu architektonicky nejcennějších sokolských staveb na Jižní Moravě. Celkové náklady na projekt lze odhadovat kolem 450 milionů, přičemž jeho financování by mělo být zajištěno z rozpočtů Ministerstva kultury, kraje, obcí, vlastníka objektů a dalších fondů právnických a fyzických osob.

K vyhlášení projektu by mělo dojít v roce 2018. Symbolicky v roce, kdy si budeme připomínat 100. výročí vzniku Československa, na jehož existenci měli sokolové významný podíl. Ukončení projektu by pravděpodobně bylo po 5 letech.

„Pozornost chci ovšem věnovat i dalším sokolovnám, zejména těm, které dodnes představují sportovní a společenské centrum obcí, kde dochází k udržování kontinuity a folklorních tradic, k posilování sounáležitosti a komunitního života. Mojí prioritou je tak podporovat projekty zaměřené na modernizaci zázemí a vybavení sokoloven, odpovídající požadavkům 21. století,“ dodává Doležel.

Sokolovny představují specifické a ojedinělé bohatství českých zemí. Sokolské umění a především specifická architektura sokoloven se stala nedílnou součástí urbanistické struktury českých a moravských měst a obcí. V letech 1865–1948 bylo vystavěno přes 1400 sokoloven, které se staly vůbec nejstarším sportovním zázemím, ale také centrem společenských a kulturních aktivit našich měst a obcí. Sokolovny tak představují celoevropský unikát, který musí být zachován.

Žít Brno · · Štítky: , ,