Dětské centrum Sokola Brno I, podpora sportu a brněnských olympioniků, sportovně-rekreační areál v Pisárkách, citlivé rekonstrukce domů na Brně-střed – to jsou jen některé z plánů radního městské části Brno-střed Michala Doležela na rok 2016.

 

Dětské centrum Sokola Brno I

Pro mě klíčový projekt, na kterém pracujeme dnes již čtvrtý rok, se blíží ke svému cíli. Právě v letošním roce bychom chtěli spustit projekt, který je zaměřen na všestrannou pohybovou průpravu dětí od 2 do 12 let s kapacitou 600 dětí v duchu sokolských tradic. Projekt je vyčíslen na 35 milionů, na kterém by se měl podílet Jihomoravský kraj (ten již na projekt vyčlenil 5 milonů), dále město Brno a Ministerstvo školství. Dětské centrum má ambici být pilotním projektem, zaměřeným na systematické a metodicky kvalitativně zvládnuté sportování dětí bez jakýchkoliv rozdílů a bez ambice dosahovat primárně nejvyšších sportovních úspěchů. Jde nám především o motivování dětí ke sportu, o to, aby skrze sport měly děti rády tento svět a uměly se o sebe postarat.

Databáze sokoloven

Už tři roky pracuji na tvorbě internetové databáze sokolské architektury z území někdejší ČSR. Jedná se o specifický a z hlediska architektury ojedinělý stavebně typologický typ, který doposud unikal pozornosti a komplexnějšímu studiu. Těchto staveb bylo v letech 1862-1948 postaveno přibližně 1000, přičemž databáze jich bude prezentovat cca 600. Na databázi by měla v dalším roce navázat samostatná publikace, představující asi 100 zcela špičkových staveb.

Stadion

V návaznosti na projekt Dětského centra se budeme v letošním roce věnovat dalším projektům na Stadionu, zaměřeným na jeho obnovu. Jako klíčové považuji rekonstrukce sportovní haly, kde trénují a sportují nejen naše oddíly, ale i Vojejbal Brno a kde se konají domácí i mezinárodní sportovní soutěže, dále tělocvičny sportovní gymnastiky,kde trénují naši reprezentanti, šermírny, kde trénuje Alexander Choupenitch, a tělocvičny s horolozeckou stěnou, kterou využívá nejširší veřejnost a školy v blízkém okolí Stadionu.

OH Rio

Samozřejmě nejde pominout ani letošní olympijské hry v Rio de Janeiro, kde bude mít Sokol Brno I své sportovce a které se budu snažit maximálně medializovat a podporovat.

Pisárky

Od dubna loňského roku řešíme ve sportovní komisi Rady města Brna nové využití sportovně rekreačního areálu v Pisárkách, který by mělo Ministerstvo obrany převést na město. Brno proto nechalo vytvořit studii, kterou vypracovala kancelář Aplus, ze které mám velkou radost. Na tomto projektu pracujeme v týmu s René Novotným, Martinem Schwabem, Davidem Alešem a dalšími. O projektu dám už brzy vědět více.

Brněnské centrum sportovních nadějí

Dalším sportovním přínosem pro město, který bychom chtěli společně s René Novotným a dalšími v letošním roce dopracovat do finální podoby je spolek, jehož cílem bude vytvářel servis a zajišťovat finanční prostředky pro mladé, talentované brněnské sportovce, kteří mají ambici účastnit se v budoucnu olympijských her a reprezentovat tak naši zemi a město.

Rekonstrukce domů

Velkou výzvou a motivací pro mě jsou rekonstrukce domů ve správě městské části, zejména těch z meziválečného období, které jsou architektonicky a uměleckohistoricky významné a cenné a jejichž rekonstrukce by tomu hledisku měla odpovídat. V této věci bych rád na jaře letošního roku uspořádal na půdě městské části konferenci za účasti architektů, zaměstnanců úřadu, památkářů a dalších, kde bychom tuto problematiku podrobněji rozebírali. Budu mít velkou radost, pokud se nám v letošním roce podaří vybrané domy rekonstruovat tak, jak si zasluhují. Na tomto záměru spolupracuji ještě s koaličními partnery Jiřím Švachulou, Petrem Bořeckým a Pavlem Dvořákem.

Správa bytových domů

Jako předseda komise pro správu bytových domů městské části Brno-střed se chci zaměřit také na další problémy spojené s bytovými domy a jejich nebytovými prostory

 

V průběhu celého roku pak chci samozřejmě tematizovat různá historická výročí a události, například formou Stolpersteine. Aktuálně s Tomášem Růžičkou, Pavlou Kačírkovou a Jirkou Kolamazníkem se účastníme soutěže na vytvoření památníku Jana Palacha v jeho rodných Všetatech. Zaměřit se chci také na divadlo Polárka a řadu dalších věcí, které mě v průběhu roku napadnou.

Michal Doležel · · Štítky: , , , ,