Ať se nám to líbí nebo ne, přehoupli jsme se do druhé dekády 21. století, což nám krom různých komplikací přináší i nemalé výhody. Díky internetu jsou teď dostupné informace, které člověk musel dříve složitě shánět.

Dostupnost informací sama o sobě samozřejmě neznamená, že je lidé dokáží správně interpretovat a následně použít, ale přinejmenším jim tu možnost dává. Navíc různé zájmové skupiny, které by s informacemi rády manipulovaly, mají ztíženou pozici, protože každý má možnost jít po zdrojích a zjistit, jak se věci doopravdy mají. Jestli na to ten který člověk vynaloží energii a jestli s tím pak něco bude dělat, je samozřejmě diskutabilní, pro Piráty je ale důležité, aby každý měl možnost informaci získat a na jejím základě jednat.

Nechci tu zabíhat do technických podrobností – otevřenými daty a zpřístupňováním informací se zabývají tisíce organizací po celém světe a ani v rámci České Republiky jich není málo, takže bude na čem stavět. Pojďme si ale spíš říct, co může otevřená radnice přinést každému z vás. Pěkný příklad je nedávná zpráva o rušení přechodu na křižovatce Úvozu a Údolní – je sice chvályhodné, že se o tom lidé nakonec dozvěděli, ale v kontextu současných komunikačních možností to bylo velmi, velmi pozdě. Zkuste si představit, jak by to vypadalo, kdyby všechny informace o plánované změně existovaly ve strojově čitelné podobě a kdyby se úřady nebránily moderním formám komunikace.

Jakmile Pepa Vomáčka udělá do systému poznámku, že se na dané adrese bude něco dít (ať už je to naše rekonstrukce křižovatky nebo kácení aleje pod vašimi okny), zbystří hlídací aplikace a dá vědět všem lidem, co mají zájem, potažmo bydlí v okolí, že se něco děje. Pak už stačí jedno kliknutí a člověk vidí zadání celé akce a na druhé kliknutí je ve veřejné diskusi s patřičným městským úředníkem. Nepřijde vám to lepší než chodit sledovat úřední desku, byť elektronickou? Neslibujeme, že takovou aplikaci napíšeme, umožníme ale přístup k datům, takže napsat půjde.

Já osobně budu na radnici dělat všechno pro to, abyste se vy i vaše aplikace mohli dozvědět všechno, na co máte ze zákona nárok, aniž byste o to museli složitě žádat úředníky.* Informace chce být svobodná!


*Tedy pár volání magistrátního API se nevyhnete, ale to bude všechno.

Jiří Ulip · · Štítky: , , ,