Dnes byla zveřejněna Návrhová část Plánu udržitelné městské mobility. Odstartoval tak proces připomínkování dokumentu, který společně s Územním plánem města Brna a Strategií města Brna udává směr, kam se město bude vyvíjet.

Jak napovídá název, týká se dopravy – dopravních módů – individuální automobilové dopravy, městské hromadné dopravy, pěší dopravy, cyklistické dopravy, letecké dopravy, vodní dopravy. Obsahuje i tzv. měkká opatření.

Mobilita se týká nás všech, každý ráno musíme vstát a dopravit se do práce, odvést děti do škol, školky, jít nakoupit, nebo na výlet. Všichni vnímáme, že město je tak nějak celkově přecpané dopravou. Cílem dokumentu je řešit významné dopravní tahy v podobě Velkého městského okruhu a radiál a obchvatů, ale také nabídnout lidem možnost se do práce dostat MHD, na kole, nebo dokonce pěšky. Je to na každém jakou možnost si zvolí. Jako město musíme lidem dát možnost si vybrat.

O tom je dokument Plán udržitelné mobility a Vy si jej ode dneška můžete stáhnout a připomínkovat. Jako v předchozích fázích jsme naplánovali veřejnou debatu, na které dokument představíme, budou zasedat také pracovní skupiny s odborníky a zájmovými organizacemi, studenty, bude se projednávat na městských částech v zastupitelstvech, s okolními městy, ze kterých k nám míří zejména individuální doprava. Každý tak dostane prostor se vyjádřit k tomu, co mu v městě chybí v tématu dopravy.

Dokument ke stažení:

http://mobilitabrno.cz/navrhy

Termíny:

7. 3. 2017 od 17:00 veřejná diskuse

30. 4. 2017 poslední den k poslání připomínek

Dotazy: info@mobilitabrno.cz

Co je Plán udržitelné městské mobility?

Plán mobility je dokument, který na základě odborných analýz ve spolupráci s obyvateli města a experty sestaví seznam opatření v oblasti dopravy, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života ve městě.

Více informací: http://mobilitabrno.cz/novinky/24-navrhova-cast-planu-mobility-zverejnena

Hana Kašpaříková · · Štítky: ,