Brněnští radní se rozhodli, že doprava bude v příštích deseti letech městu sloužit, ne vládnout. Tak se dá přeložit jejich výrok ze sklonku minulého roku, kdy vybrali z pěti možných variant řešení dopravy v Brně pro příštích deset let tzv. Speratovu vizi. Mrkněte na ni – na první pohled je nevýrazná, ve skutečnosti ale jasně cílí na stav, kdy doprava bude městu dobrým sluhou, ne zlým pánem – a na rozdíl od koncepcí předchozích dekád je střízlivá čili Brno ji opravdu dokáže realizovat, bude-li chtít.

Minulý týden jsme od zpracovatelské firmy AF-CityPlan dostali koncept návrhové části Plánu mobility, který z této vize vychází. Myslím, že je to poprvé, co město předkládá veřejnosti takto důležitý materiál nehotový a žádá ji o připomínky k němu dřív, než už je pozdě. Nerozčilujme se proto, že „tohle není žádný návrh“, radujme se, že můžeme koncepční dokument skutečně ovlivnit už v průběhu jeho pořizování.

Takže pokud vám třeba vadí dennodenně přecpaná šalina, to že nemůžete zaparkovat, nebezpečné ulice, jezdíte-li na kole, nebo nedůstojné podmínky, chodíte-li pěšky, podívejte se napřed, jestli to koncept návrhové části řeší, a pokud budete mít pocit, že neřeší, napište připomínku a zašlete ji na adresu info@mobilitabrno.cz. Pokud rovnou připojíte i návrh řešení, nikdo se jistě nebude zlobit.

Nechce-li se vám studovat složitý dokument, můžete využít aplikaci Můj Plán mobility a připojit se k připomínkám lidí, kteří dokumenty prostudovali za vás, nebo je doplnit, okomentovat apod.

Byl jsem ubezpečen, že Odbor dopravy se všemi připomínkami bude zabývat a výsledek jakož i zdůvodnění budou uveřejněny srozumitelně a včas na webu mobilitabrno.cz.

Spolu s tím budou vypořádány také připomínky, které zašlou městské části, odbory magistrátu, městské firmy jako třeba dopravní podnik a další dotčené orgány včetně policie.

Na tomto základě pak vznikne skutečný návrh brněnského Plánu udržitelné městské mobility a ten bude znovu projednán s veřejností.

Takže, máte-li nápady nebo připomínky, do 31. března je zašlete; taky jsem to udělal, protože vím, že to má smysl.

Jakub Kořínek, místopředseda Komise Rady města Brna pro strategické a územní plánování

Jakub Kořínek · · Štítky: , , ,