Téma privatizace je silně kontroverzní. Jak známo, proces privatizace jsme v prosinci pozastavili. Že to vyvolá velké rozepře, jsme si uvědomovali. Majetek má gesčně na starosti náměstkyně Klára Liptáková od lidovců, ale toto rozhodnutí učinila koalice jako jeden člověk – zlobte se tedy případně na nás všechny. Jsme si vědomi značného tlaku a problémů, které naše rozhodnutí může způsobit mnoha domácnostem, na druhé misce vah je však jednak trestněprávní zodpovědnost, jednak prosté kupecké počty, že je podivné prodávat městský majetek hluboko pod cenou.

Cituji Kláru Liptákovou:
„Město Brno má již k dispozici dvě nezávislé odborné ekonomicko-právní expertízy, které byly zadány k posouzení dosud používaných pravidel pro prodej bytového fondu. Tato stanoviska budou zapracována do návrhu jak pokračovat s prodejem 25 bytových domů, jejichž obyvatelům byly před volbami zaslány nabídky ke koupi podle pravidel. Dosud se ceny vyprodávaného bytového fondu města tvořily tak, že se posudková cena snížila u bytových domů o 50 %, následně o 10 % za platbu předem a ještě poté bylo do tří let novým vlastníkům vráceno až 40 % kupní ceny za prokázané opravy. V průměru tedy byla nájemníkům při prodeji poskytnuta podpora ve výši 70 % ceny. Nechali jsme si vyčíslit, že za takto nastavených podmínek prodeje by město Brno přišlo jen na oněch pětadvaceti domovních celcích (obsahujících 358 bytových jednotek, tedy cca 1000 obyvatel) o 320 milionů korun. Dotovalo by tak každou prodanou bytovou jednotku částkou okolo 900 tisíc korun.“

Privatizace bytů souvisí s celkovou bytovou politikou města, a to včetně sociálního bydlení. Bytová politika dnes pohříchu takřka neexistuje a teprve ji tvoříme. Například v oblasti sociálního bydlení je samozřejmé, že nájmy jsou dotovány. To je v rámci pomoci slabším a sociálně znevýhodněným v pořádku a žádoucí. Není však žádoucí, aby se v dnešní době pod cenou prodávaly běžné byty či domy. Město tím přichází o hromady peněz, které pak chybí právě na opravu bytového fondu, který si ponechává. Pokud někdo nedosáhne na koupi bytu za cenu obvyklou – přičemž je v ní již odražen stav bytu či domu – má zde být právě pro něj systém nájemního, seniorského nebo sociálního bydlení. Nebo koupě levnějšího bytu v méně lukrativní lokalitě.

Naprosto chápu snahu nájemců byty za výhodnou cenu koupit. Na jejich místě bych se snažil o totéž a na náměstí demonstroval taky. Nechci to vůbec ironizovat. Věřím však, že i oni pochopí, že pro město je značně nevýhodné a dlouhodobě neudržitelné, pokud dotuje kromě sociálního bydlení i bydlení „normální.“  Dokončením privatizace za velmi nízké ceny by naše koalice učinila velmi nebezpečný precedent, protože stejné zacházení by pak po právu mohly vyžadovat další skupiny zájemců o koupi bytů či pozemků a město by tak tratilo další miliony a miliony korun. V brzké době zveřejníme i ony inkriminované posudky, abyste si mohli udělat názor.

Uvědomujeme si, že správu bytových domů, které jsou v majetku města (a jsou svěřeny městským částem), musí město hlavně v některých čtvrtích zásadně vylepšit a na to se hodláme zaměřit.

Otázka privatizace bude jistě živě diskutována na březnovém i dubnovém zastupitelstvu (kde koalice finálně představí svoje stanovisko), budeme rádi, když nám svůj názor, ať už je jakýkoliv, přijdete sdělit. Pevný blok pro veřejnost je od 8.30. Nejbližší zastupitelstvo je toto úterý 17. března.

Matěj Hollan · · Štítky: ,