David Butula

David Butula

Radní městské části Brno-střed pro kulturu, sport a turismus Petr Kalousek oznámil, že odstupuje ze své funkce. „O odchodu z Rady městské části jsem uvažoval delší dobu. Nabyl jsem dojmu, že nemám při této práci dostatek času a prostoru na rozvíjení všech témat, která jsou mi blízká, a často překračují rámec městské části,“ uvedl důvody Petr Kalousek.

Zastupitelský klub Žít Brno zároveň představil koaličním partnerům kandidáta, který jej ve funkci nahradí – bude jím zastupitel David Butula (Žít Brno), který v současné době působí jako koordinátor výroby pořadů brněnského studia České televize. „Vnímám tuto výzvu jako příležitost pracovat pro čtvrť, na které mi osobně záleží a možnost, jak z ní v oblasti kultury udělat nejvíc nejlepší městskou část. Logicky budu pokračovat v agendě započaté Petrem Kalouskem, na druhou stranu zde vidím některá neuchopená témata a věřím, že do politického portfolia koalice přinesu vlastní nápady a vize. Zaměřit se hodlám mimo jiné na dořešení otázky černého výlepu, pomoc při propagaci městem podporovaných subjektů v nezřizované kultuře, pomoc nezřizované kultuře obecně, nebo prosazení přijetí pravidla vyčlenit určité procento z veřejné zakázky na zhotovení uměleckého díla ve veřejném prostoru.“ nastínil svou představu kandidát na radního David Butula.

„Rozhodnutí Petra Kalouska respektuji a jménem celého zastupitelského klubu mu děkuji za odvedenou práci a dobré výsledky. Nové složení rady dle mého názoru ještě posílí naše dosavadní úsilí naplnit ambiciózní program na poli kultury,“ řekl starosta městské části Martin Landa. Zastupitelstvo, na kterém dojde k volbě nového radního, proběhne 8. února.


 

BcA. David Butula se narodil v roce 1976. Vystudoval obor Audiovize se zaměřením na režii na Multimediální Fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2006 pracuje v České televizi, Televizní studio Brno, kde aktuálně zastává pozici koordinátora výroby. Během působení v ČT stál za produkcí řady publicistických pořadů, autorských dokumentárních filmů, magazínů, záznamů koncertů, kulturních událostí, studiových záznamů apod. Od května 2012 do ledna 2015 působil jako vedoucí produkce pořadů Tvůrčí producentské skupiny Kamily Zlatuškové. Od roku 2010 se věnuje i vlastní tvorbě dokumentárních filmů, kdy spolupracoval např. na projektech Lenky Zogatové.

 

Žít Brno · · Štítky: , , ,