Tato věta se objevuje skoro ve všech nesouhlasných (a často nenávistných) emailech, které dostáváme. Což o to, ubytovat pár desítek lidí v domácnostech, to by asi problém nebyl - nejde o žádnou záplavu migrantů, ale o gesto, že v České republice nežijí jen lidi, kteří odmítají pomoci komukoliv, kdo je jiné barvy pleti nebo vyznání - ale ukazuje to pozoruhodnou věc, u které se setkáváme napříč sociálními tématy: Když pomáhat, tak za svý

Stejně se argumentovalo, když jsme začínali s Rapid Rehousingem, ukončováním bezdomovectví rodin, respektive s celým tématem sociálního začleňování. Ať si to děláme za svý, ať si je ubytujeme doma… Souhlasíme! Je důležité, aby vše neleželo na bedrech státu, aby se do systému sociální pomoci zapojil i soukromý sektor. Bohužel se to tak zatím moc neděje – asi i proto, že tady panuje nedůvěra, že lidé ze dna společnosti (anebo prostě jen ti, kteří mají jinou barvu kůže či hluboko do kapsy) nedokáží bydlet a nedokáží platit nájem. Proto bylo potřeba ukázat, že v případě dobře vykonávané sociální práce a dobře nastaveného systému placení nájmu se dají tyto překážky takřka odstranit.

Na začátku nám nikdo nevěřil. Nyní všichni uznávají, že když jsme říkali, že „bezdomovci“ dokáží bydlet, že to není (až na naprosté výjimky) žádný jejich „životní styl“, že jsme měli pravdu.

Brno díky našemu přístupu zajistilo stovkám lidí nový domov. Stovkám! A to je jen pilotní projekt. Pokud bude dále v tomto přístupu pokračováno, do pár let máme po problému.

Zaměřili jsme se na určitou skupinu lidí, abychom prokázali, že to jde. Naše plány jsou ale daleko širší. Chceme zajistit bydlení všem, kteří to potřebují.  Chceme zajistit, aby sociální a zdravotní péče dokázala účinně pomáhat všem, kteří ji potřebují. Aby se nestávalo, že lidé, kteří pečují o člena své rodiny, nezvládají platit nájem (ústavní péče je daleko dražší)! Aby někomu kvůli upadnutí do exekucí hrozilo odebrání dětí v důsledku ztráty bydlení, aby se senioři museli obávat, že nevyžijí s důchodem. Vyzbrojili jsme se specialisty na potřeby hendicapovaných, na potřeby lidí, kteří pečují o své rodinné příslušníky, odborníky na exekuce – hodláme zkrátka řešit zdravotní a sociální situaci celkově.

Jedním z těch, kteří pomoc potřebují, bývají cizinci. V Brně jich dnes žije několik desítek tisíc (jen Arabů přes 1000). Zdaleka ne všichni potřebují pomoc. Ale někteří ano. Někteří potřebují pomoct s přístupem ke zdravotní péči, k zaměstnání, k bydlení. Tvoříme nyní strategii na jejich co nejlepší integraci.

Na základě toho, že jsme prokázali, že umíme jednat s cizinci, že dokážeme účinně ukončovat bezdomovectví, na základě naší čtyřleté politické práce víme naprosto jistě, že Brno si může dovolit být solidární s těmi, kteří utíkají i přes nebezpečí ztráty života ze svých zemí, ale i s těmi zeměmi, které mají tu smůlu, že jsou „první na ráně“. Jako nyní Itálie. Když projevujeme solidaritu a říkáme, že Brno bez problémů může přijmout PÁR DESÍTEK lidí, které někdo zachránil z moře, říkáme to s plnou zodpovědností, že to Brno dokáže zvládnout.

My – Žít Brno – se pár lidí z ciziny nebojíme. Odmítáme stát v řadě s ostatními partajemi, které soutěží o to, kdo se víc vymezí proti byť jednomu jedinému „uprchlíkovi“. Říkáme zřetelně a nahlas – chceme a dokážeme se postarat o lidi bez domova. Dokážeme se postarat o seniory. Dokážeme se postarat o lidi s duševním onemocněním či trpících závislostí. Dokážeme se postarat o lidi se zdravotním hendikepem. Dokážeme se postarat o cizince, kteří dnes v Brně žijí. A dokážeme se také postarat o pár desítek lidí, kteří by tu případně přišli – pokud je bezpečností složky státu prověří a vpustí na naše území – z Itálie.

Dokážeme to s vámi ostatními, kteří to vidíte stejně. Celá zátěž nemůže a nemá být na bedrech veřejné správy – ta ale má ukazovat cestu a vytvářet takové prostředí a motivace, aby se postupně tvořila společnost, která chce být solidární a chce pomáhat těm, kteří to potřebují.

Tohle je gró našeho uvažování, za tím si stojíme a touhle cestou jdeme. Pokud po ní půjdete s námi, budeme rádi.

Matěj Hollan · ·