Brno – 21. lednaCHCU_kvalitni_drogy

Zlepšení sociální situace brněnských obyvatel patří mezi hlavní cíle našeho hnutí a velký důraz na něj klademe i v rámci celé koalice. Prvním významným krokem bylo prosincové přijetí námi navržené vyhlášky zakazující proherní maty, které stály za zruinováním a tregédiemi mnoha rodin. To je ovšem jen jeden z faktorů způsobující sociální vyloučenost. Na včerejší Radě města Brna jsme se proto posunuli dál.

Zastupitelstvu města Brna bylo doporučeno ke schválení poskytnutí dvou dotací v celkové výši 7,8 miliónů korun na projekty nestátních neziskových organizací, které mají za úkol prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog a poskytování služeb v souladu s protidrogovou politikou.
S drogami je obzvláště velký problém ve vyloučené oblasti v centru města známé jako „Bronx“, která je doslova zamořená nekvalitním heroinem, což má za následek jak rozvrat mezilidských vztahů, tak zvýšenou kriminalitu narkomanů, potřebujících peníze na drahou dávku.
Ve spolupráci s neziskovkami, které problémům rozumějí a vědí, jak je řešit chceme v nejbližší době vypracovat celkovou strategii boje proti závislostem. Samozřejmě s vědomím, že drogy není v lidských silách dostat z ulice a perzekuce uživatelů je zbytečná. Policie se musí zaměřit na výrobce a dealery, uživatelům se pak musí nabídnout dostupná a levná metadonová léčba.
Kromě toho se nám povedlo zachovat centrum pro pomoc gamblerům, na které se také zaměříme (ale kterých tu bude méně a méně, jak věříme).

Kromě toho mám radost, že se město Brno zapojilo do Paktu měst a regionů proti sexuálnímu násilí na dětech. V oblasti pomoci týraným nebo zneužívaným dětem má Brno značné zkušenosti a dobrá opatření. Kromě toho koordinujeme činnost Interdisciplinárního týmu pro oblast domácího násilí, jehož aktivity patří k jedněm z nejlepších v Česku. (Detaily tady)

Dále jsme přidělili dotace na kulturu – na brněnskou filharmonii, na Měsíc autorského čtení, na JazzFestBrno a na Brněnskou muzejní noc. O poskytnutí rozhodla odborná komise na základě obdržených žádostí. Do příštího roku pak plánuji udělat přidělování dotací ještě transparentnější a spravedlivější. (Detaily zase tady)

Matěj Hollan, náměstek primátora pro oblast sociálně-kulturní

Matěj Hollan · · Štítky: , , , ,