Hin ča pre Tumende, sar dživena Tumare čhavore

Imar šunďan but solacharibena le politikendar. Amen Tumenge na solacharaha ňič.

Na kamas te kerel buťi (buči) predal Tumende, aľe kamas te kerel buťi (buči) Tumenca.
Sako manuš kamel predal peste the predal peskre čhave oda nekfeder: sikhaďipen (edukacia), so leske šigitinela (pomožinela) te arakhel feder buťi, žuže uľici bijo trastune benga (herni) the draba, lačho dživipen (bešiben) the dživipen bijo dar. Paťas (pačas), hoj te podľikeraha savore lačhe veci, so pes imar andro “Bronx” ačhon, avela lestar tel o varesave berša šukar than kaj pes del te dživel (te bešel). Kamas jekhetanes Tumenca te žužarel uľici le phujibnastar (na lačhipnastar), te kerel avri feder than predal o cikne skľepi, kamas te avel pro´da sar te del buťi (buči) ole manušenge so odoj bešen (dživen), te kerel avri o kaštune riti (o parki) the o ihriski, kaj peske šaj bavinena na ča Tumare čhave, te phundravel lačhi romaňi reštauracija, andre savi avena o manuša cale Brnostar. Bijo Tumende pes ňisavo feder visariben na kerela. Phenen amenge, soha Tumenge šaj šegetinas (pomožinas). O Brnos hin the Tumaro foros, Tumaro kheriben.Co eště chceš?

Brno jde, když se chce.


Díky, že nás podporujete!

Podle zákona 424/1991 Sb. jsme pro vás zřídili nový, úplně transparentní a zcela zvláštní účet 2001334132/2010 (Fio Banka)
Tady si ho můžete prohlídnout: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2001334132

Na náš starý transparentní účet 2400634319/2010 už prosím prachy neposílejte, museli bychom vám je vracet. (Prohlížet si ho ale můžete dál.)